Stichting Orthodox Welzijn – ANBI (SOW)

Hieronder de jaarresultaten van de Stichting Orthodox Welzijn: ANBI-informatie Hieronder vindt u de informatie over de stichting…

Hieronder de jaarresultaten van de Stichting Orthodox Welzijn:

ANBI-informatie

Hieronder vindt u de informatie over de stichting Orthodox Welzijn en het Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas van Myra tbv de publicatieplicht ANBI’s:

NaamStichting Orthodox Welzijn (S.O.W.) Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas
RSIN-nummerStichting Orthodox Welzijn: 805402329 Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas: 824155257
ContactgegevensBuorren 18, 8584 VC  Hemelum. E-mail info@kloosterhemelum.nl
BestuurVoorzitter, secretaris, penningmeester
DoelstellingDe Stichting Orthodox Welzijn is de eigenaar van de gebouwen waarin het Russisch Orthodox klooster van de Heilige Nicolaas van Myra is gevestigd. De belangrijkste doelstellingen zijn:  Beheer en onderhoud van het gebouw van het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaas te Hemelum. Organiseren van maatschappelijke en kerkelijke activiteiten. Bevorderen communicatie tussen orthodoxen in Nederland. Het faciliteren van een goede leefomgeving voor de monnik(en) in het klooster
BeleidsplanHet algemene doel van de stichting Orthodox Welzijn en het klooster komen in 2021 met name tot uiting in de volgende praktische activiteiten:  Uitvoeren plan van aanpak voor hoogst noodzakelijk groot onderhoud ivm de aankoop voormalige pastorie nu hernoemd als Odulphushuis. Vinden van fondsen voor uitvoering van (achterstallig) onderhoud en dagelijks beheer en de aankoop van het Odulphushuis. Verzorgen van diensten in en buiten het klooster. Ontwikkelen, Verbeteren en beheren van website. Verzorgen Kloosternieuws. Bezoek aan gelovigen en pastoraal werk. Beheer kloosterwinkel. Ontwikkeling informatieve presentatie voor geïnteresseerden en kloostermuseum. Andere activiteiten die aansluiten bij de doelstelling van het Klooster en SOW  
BeloningsbeleidBestuurders en overige functionarissen van de stichting Orthodox Welzijn en het klooster krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden. Ook worden geen gederfde inkomsten vergoed. Onkosten worden wel op declaratie vergoed.
Baten 2021 € 48.760 bestaande uit
giften en verkopen €48.760
Lasten 2021€48.877 Bestaande uit:
inkopen €657,
kosten klooster en podvorye €7.738
Groot onderhoud €21.706
Huisvesting en Energie: €8.381
Overige Kosten: €10.395