Welkom

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in…

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in Hemelum. Achter de schermen zijn wij druk bezig met vormgeven van de website. Hieronder wel het overzicht van de diensten.

Klooster HemelumOrthodoxe Kerk Leeuwarden (Oldegalileën 129)Kerk in Zwolle (Theodorakapel/Theodorahof 20)
Dinsdag 16 mei 9.00 – G. Liturgie    (H. Feodosi v. Kiev-Holenklooster – Прп. Феодосия Киево-Печерского)Zondag 21 mei 10.30 – G. Liturgie (H. Ap. Evang. Johannes de Theoloog – Св. Ап. Еванг. Иоанна Богаслова)Zondag 14 mei 10.30 – G. Liturgie (Zondag vd Samaritaanse/о самаряныие)
Zaterdag 20 mei 10.00 – G. Liturgie  (Verschijning H. Kruis Jeruzalem in 351)Zondag 4 juni 10.30 – G. Liturgie      (H. Drie-eenheid/Pinksteren – Св. Тройцы Пятидесятница)Zondag 28 mei 10.30 – Bisschoppelijke G. Liturgie (HH. Vaders 1e Oec. Concilie/Стых омцов I Вселенского Собора 325)
Zondag 21 mei 18.00 – Grote Vesper
(Overbrenging H. Relieken H. Nicolaas)
Zondag 18 juni 10.30 – G. LiturgieZondag 11 juni 10.30 – G. Liturgie
Maandag 22 mei 10.30 – G. Liturgie
Kloosterfeest H. Nicolaas
Zondag 25 juni 10.30 – G. Liturgie
Woensdag 24 mei 17.30 – Grote Vesper en Liti (Hemelvaart des Heren)
Donderdag 25 mei 10.30 – G. Liturgie (Вознесение)
Woensdag 31 mei 9.00 – G. Liturgie
(HH. Vaders vd Oecumenische Concilies)
Maandag 5 juni 10.00 – G. Liturgie
(День Св. Духа – Dag vd H. Geest)
Maandag 12 juni Odulphusbedevaart