Welkom

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in…

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in Hemelum. Achter de schermen zijn wij druk bezig met vormgeven van de website. Hieronder wel het overzicht van de diensten.

Klooster Hemelum (Buorren 18)Orthodoxe Kerk Leeuwarden (Oldegalileën 129)Kerk in Zwolle (Theodorakapel/Theodorahof 20)
Grote Vasten – Великаго поста  : 18 maart – 4 mei 2024Grote Vasten – Великаго поста  : 18 maart – 4 mei 2024Grote Vasten – Великаго поста  : 18 maart – 4 mei 2024
zondag 31 maart 10.30 uur G. Liturgie  (H. Gregorios Palamas)Zondag 7 april  10.30  uur G. Liturgie (Aankondiging – Благовещение)Zondag 24 maart 10.30 uur  G. Liturgie (Zondag vd Orthodoxie/Торжество православия)
woensdag  3 april 9.00 uur  Liturgie vd Voorafgewijde Gaven Zondag 21 april  10.30 uur G. Liturgie (H. Maria v Egypte – Прп. Марии Египетской)Zondag 14 april 10.30 uur G. Liturgie (H. Johannes Klimakos  – Прп. Иоанна Лествичника)
woensdag  10 april 9.00 uur  Liturgie vd Voorafgewijde GavenZondag 5 mei 17.00 uur  Grote Paasvesper/Великая Пасхалне ВечернаяZondag 28 april 10.30 uur G. Liturgie (Intocht Jeruzalem Palmzondag – Вход Господень в Иерусалим)
zaterdag 13 april 17.30 uur  Vigilie (Zondag H. Johannes Klimakos)Zondag 19 mei 10.30 uur  G. Liturgie (HH. Myrondraagsters/ Свтих Жен Мироносиц)Zondag 12 mei 10.30 uur  G. Liturgie (Antipascha/Антипасха)
woensdag  17 april 16.00 uur  –  Metten en Grote Canon Andreas van KretaZondag 26 mei 10.30 uur  G. Liturgie (de Verlamde/о расслабленном)
donderdag  18 april 9.00 uur  Liturgie vd Voorafgewijde Gaven
Pasen – Пасха : Zondag 5 mei 2024
(bijna) elke dag: 7.00 ochtenddienst ; 17.00 Vesper donderdags : 17.30 Vesper en Christus Akathist in Vastentijd

Het vastengebed van de Heilige Efraim de Syrier


Dit gebed wordt onder de andere dagelijks gebeden in de tijd van de Grote Vasten vanaf de woensdag van de boterweek tot en met de woensdag van de lijdensweek, behalve op de zaterdag en zondag.

“Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van ledigheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.

Grote buiging

Maar schenk mij, Uw dienaar,
de geest van reinheid
nederigheid, geduld en de liefde.

Grote buiging

Ja, Heer en Koning,
laat mij mijn eigen fouten zien
en niet mijn broeder veroordelen,
want Gij zijt gezegengd
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Grote buiging

Heer, reinig mij, zondaar. (12x met een kleine buigingen)

Herhaling van het gebed met alleen op het einde een grote buiging