Welkom

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in…

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in Hemelum. Achter de schermen zijn wij druk bezig met vormgeven van de website. Hieronder wel het overzicht van de diensten.

Klooster Hemelum (Buorren 18)Orthodoxe Kerk Leeuwarden (Oldegalileën 129)Kerk in Zwolle (Theodorakapel/Theodorahof 20)
(bijna) elke dag: 7.00 ochtenddienst; 17.00 Vesper; donderdags : 17.30 Vesper en H. Nicolaas AkathistZondag 19 mei 10.30 uur  G. Liturgie (HH. Myrondraagsters/ Свтих Жен Мироносиц)Zondag 26 mei 10.30 uur G. Liturgie (de Verlamde/о расслабленном)
dinsdag 21 mei 17.30 uur Vigilie vh Kloosterfeest  (H. Nicolaas van Myra)
Zondag  2 juni 10.30 uur G. Liturgie (De Samaritaanse/ о самаяаныне)Zondag  9 juni 10.00 uur!!! G. Liturgie (De Blindgeborene/о слепом)
woensdag  22 mei 10.00 uur G. Liturgie KLOOSTERFEESTZondag 16 juni 10.30 uur G. Liturgie (HH. Vaders 1e Oec.Concilie/ Сятых Отцов I Вселенского Собора)  Zondag 23 juni 10.00 uur!!! G. Liturgie (Pinksteren/Пятидесятница)
woensdag  29 mei 9.00 uur  G. Liturgie (Midpinksteren/Преполовение)
donderdag 6 juni 9.00 uur G. Liturgie (H. Xenia/Блж.Ксении Петербургской)
woensdag  12 juni  vertrek Stavoren 11.00 ODULPHUSBEDEVAART

Het vastengebed van de Heilige Efraim de Syrier


Dit gebed wordt onder de andere dagelijks gebeden in de tijd van de Grote Vasten vanaf de woensdag van de boterweek tot en met de woensdag van de lijdensweek, behalve op de zaterdag en zondag.

“Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor de geest van ledigheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.

Grote buiging

Maar schenk mij, Uw dienaar,
de geest van reinheid
nederigheid, geduld en de liefde.

Grote buiging

Ja, Heer en Koning,
laat mij mijn eigen fouten zien
en niet mijn broeder veroordelen,
want Gij zijt gezegengd
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Grote buiging

Heer, reinig mij, zondaar. (12x met een kleine buigingen)

Herhaling van het gebed met alleen op het einde een grote buiging