Welkom

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in…

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van het Orthodoxe Klooster van de Heilige Nicolaas in Hemelum. Achter de schermen zijn wij druk bezig met vormgeven van de website. Hieronder wel het overzicht van de diensten.

Klooster Hemelum (Buorren 18)Orthodoxe Kerk Leeuwarden (Oldegalileën 129)Kerk in Zwolle (Theodorakapel/Theodorahof 20)
(bijna) elke dag: 7.00 ochtenddienst; 17.00 Vesper; donderdags : 17.30 Vesper en H. Nicolaas AkathistZondag 19 mei 10.30 uur  G. Liturgie (HH. Myrondraagsters/ Свтих Жен Мироносиц)Zondag 26 mei 10.30 uur G. Liturgie (de Verlamde/о расслабленном)
Donderdag 6 juni 9.00 uur G. Liturgie (H. Xenia/Блж.Ксении Петербургской) Zondag  2 juni 10.30 uur G. Liturgie (De Samaritaanse/ о самаяаныне)Zondag  9 juni 10.00 uur!!! G. Liturgie (De Blindgeborene/о слепом)
Woensdag  12 juni  vertrek Stavoren 11.00 ODULPHUSBEDEVAARTZondag 16 juni 10.30 uur G. Liturgie (HH. Vaders 1e Oec.Concilie/ Сятых Отцов I Вселенского Собора)  Zondag 23 juni 10.00 uur!!! G. Liturgie (Pinksteren/Пятидесятница)
woensdag   19 juni       9.00 uur  – G. Liturgie
zaterdag     22 juni      12.00 uur –  Algemene panichida/поминовение усопшых
zaterdag    22 juni       17.30 uur  – Vigilie (Pinksteren/Пятидесатница)
maandag   24 mei       10.00 uur –  G. Liturgie (Dag vd H. Geest/День Святого Духа)
zaterdag    29 juni       17.30 uur  – Vigilie
zondag      30 juni        10.30 uur  – G. Liturgie (Allerheiligen/Всех святых)

Gebed van de Startsi van Optina

Heer geef dat ik zonder vrees en rustig alles tegemoet mag gaan wat deze komende dag mij zal brengen.

Maak dat ik mij geheel kan overwegen aan Uw wil.

Onderricht en steun mij in alles op ieder uur van deze dag.

Wat ik ook voor berichten deze dag mag horen. Leer ze mij met een rustig hart te aanvaarden,

In het vaste geloof dat alles geschiedt naar Uw wil.

Leidt mijn gedachten en gevoelens, in al mijn woorden en mijn daden.

Laat mij in  alle onvoorziene omstandigheden niet vergeten dat alles ons wordt gezonden door U.

Leer mij eerlijk en verstandig te handelen met mijn broeders en zusters, zonder iemand te kwetsen in verwarring te brengen of te verbitteren

Heer geef mij de kracht de vermoeienissen van de komende dag te dragen en in alles wat er ook mag gebeuren.

Leidt mijn wil en leer mij in deemoed te bidden, te geloven, te hopen, te verdragen, te vergeven en allen lief te hebben.  

AMEN