Orthodoxie in Nederland en Friesland

Er zijn na de Tweede Wereldoorlog steeds meer orthodoxe christenen in Nederland komen wonen. Aanvankelijk…

Er zijn na de Tweede Wereldoorlog steeds meer orthodoxe christenen in Nederland komen wonen. Aanvankelijk Russische vrouwen die tijdens de oorlog met Nederlandse mannen trouwden. Daarna kwamen de orthodoxe Joegoslaven (m.n. Serven) en Grieken als zgn. gastarbeiders en tenslotte treffen we de laatste jaren ook orthodoxen uit verschillende landen die hier in ons land zijn vanwege studie of tijdelijke werkcontracten of vanwege huwelijk zijn gekomen. Maar ook onder de Nederlanders neemt de belangstelling voor het orthodoxe christendom toe. Er bestaan in ons land inmiddels omstreeks vijftig orthodoxe kerken en parochies en zelfs vijf orthodoxe kloosters in ons land. Sinds de komst van de Oekraïense vluchtelingen is het aantal orthodoxe gelovigen in ons land verder gestegen. Naar schatting omvat het aantal orthodoxe christenen in Nederland momenteel (2023) ca. 300.000 gelovigen, waarvan ongeveer 10% in noordelijk Nederland woont.

Heilige Nicolaas Icoon

In Noord-Nederland zijn acht orthodoxe kerkgemeenschappen, te weten in Groningen, Leeuwarden (beiden Russisch-orthodox) en in Emmer-Compascuum (Servisch-orthodox). Vervolgens is er nog een Roemeens-orthodoxe kerkgemeenschap in Groningen. Ook heeft de Koptisch-orthodoxe kerk in het noorden twee parochies, te weten in Assen en en in Hilaard (bij Leeuwarden). Daarnaast is er nog ons klooster in Hemelum (Russisch Orthodox). En sinds 2017 wordt vanuit het klooster in Hemelum ook een Russisch-orthodoxe parochie bedient in de Zwolle. De meerderheid van de orthodoxe gelovigen in het noorden hebben een Slavische achtergrond (m.n. Russisch, Servisch, Oekraïens, Wit-Russisch, Bulgaars) of zijn bekend met de Russische taal (Georgiërs en Armenen). Daarnaast zijn er ook nog Grieks-, Roemeens- en Arabisch- en Syrisch sprekende orthodoxe gelovigen in het noorden van ons land woonachtig, die veelal een van de bovengenoemde parochies bezoeken.