een misverstand

Een aantal jaren geleden kwam ik in de supermarkt in het naburige Bakhuizen. De caissière vroeg of ik met vakantie was. ‘Nee,’ antwoordde ik. ‘Ik zit in het klooster in Hemelum.’ ‘Oh,’ was haar reactie, ‘u bent in retraite, wat heerlijk rustig lijkt me dat.’

Diezelfde gedachte is terug te vinden in veel van de artikelen van de journalisten die het klooster de afgelopen jaren met een overnachting hebben bezocht. ‘Laat ons nu alle aardse zorgen terzijde stellen’ was een tekst die op een van de journalisten veel impact had. Daarom trek je je immers terug in een klooster. Even terug naar de basis om weer wat dichter bij jezelf te komen. Weg van de hectiek van alle dag. Maar…. helaas geen christelijk uitgangspunt.

‘Meester wat is het voornaamste Gebod van de Wet? vroeg een Wetgeleerde aan Christus. Deze antwoordde:‘Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grootste Gebod. Maar het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee Geboden hangt de gehele Wet en de Profeten’ (Mt. 22: 37-40). De liefde voor God en voor de naaste, daar gaat het dus uiteindelijk om. Maar tegelijkertijd is dat nou net wat zo moeilijk is, want we zijn zo vreselijk op onszelf gericht. In een gebed van de orthodoxe traditie wordt het nog scherper geformuleerd: ‘Moge ik dan altijd Uw genade indachtig zijn en niet meer voor mijzelf leven, maar voor U, onze Meester en Weldoener.’ (1e dankgebed na de Heilige Communie).

In een van de werken van Athanasius de Grote legt hij uit wat er met de mens is gebeurd na de zondeval. Nadat het contact met God was verbroken, raakte de mens op zichzelf gericht, op z’n eigen genot en geluk waardoor het leven langzaam veranderde in wat Jean-Paul Sartre noemde ‘de hel, dat zijn de anderen’. Christus antwoordt dan: ‘heb uw vijanden lief; geef alles weg en vraag niets terug.’ Een onmogelijk opgave, verzuchtten de leerlingen van Christus aanvankelijk.

Daarom wordt de Kerk in de orthodoxie gezien als ziekenboeg. Je komt voor genezing, voor het terugbrengen van het egoïsme, die angel die in ons steekt en het leven van onszelf en dat van anderen vergiftigt en ons bovendien ons grootste geschenk, de liefde, doet verliezen. Je komt om dichter bij God te komen, dichter bij de ander, maar niet dichter bij jezelf.[1]

‘Laat ons nu alle aardse zorgen terzijde stellen,’ zingt het koor tijdens het Cherubijnenlied. ‘Om de Koning van het heelal te ontvangen,’ klinkt het gelijk daarna. De gelovigen wordt opgeroepen om de aardse zorgen terzijde te stellen om vervolgens Christus (in de Heilige Communie)[2] te kunnen ontvangen. Het terzijde stellen van de aardse zorgen is geen doel op zich.

Een bezoek aan en/of overnachting in het klooster zouden een mooie kennismaking met de tradities van de oude, ongedeelde, christelijke Kerk kunnen zijn, maar wie komt om dichter bij zichzelf te komen, verwijdert zich – zonder dat zelf misschien te beseffen – van God, terwijl het klooster nu juist een plaats zou kunnen zijn om Gods nabijheid te ervaren.

 


[1]Gebed en vasten zijn middelen om een goede basis te leggen, maar het is uiteindelijk Gods kracht en genade die een innerlijke ommekeer kunnen veroorzaken. En wellicht kan een bezoek aan het klooster daar een bijdrage aan leveren.

[2] Alleen mensen die orthodox zijn, kunnen de Heilige Communie ontvangen.

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329