Новости монастыря

   

 

KLEASTERNIJS             “TROIJTSE”                   KLOOSTERNIEUWS    

  

Informatieblad van het Russisch-Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra 

                                                            December 2017

                                      adres: Buorren 18  8584VC Hemelum                                             tel.:0514581537;                                                                             

www.kloosterhemelum.nl; e.mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.             

kloosterrekening: NL65INGB0006910488    

                          

 

                                                                  

                                        

 

Maandag 18 december a.s. 18.00 uur Grote Vesper van het Feest

Dinsdag 19 december a.s. 10.30 uur! H. Liturgie

Kloosterfeest van de H. Nicolaas, Bisschop van Myra en Wonderdoener

 

Gezegende Kerstvastentijd!

Met elke vastentijd is een periode van inkeer en geestelijke vernieuwing aangebroken. Niet om tegen op te zien, maar juist om te trachten alles vreugdevol tegemoet te zien. Want het is Onze Heer Jesus Christus, die Zelf ons als de Nieuwgeboren Zoon van God tegemoet wil treden. Kunnen we voor onszelf zeggen dat we Hem niet alleen in een uiterlijke kerststemming ontvangen, maar ook in onze harten en zielen aan Hem een plaats willen bieden? Hij die voor ons allen steun en toeverlaat wil zijn.  Tegen het einde van het jaar kijken we vaak terug in het afgelopen jaar. Kerstvastentijd biedt ons extra mogelijkheden om dit te doen. U allen een gezegende Kerstvastentijd toegewenst!

Met de Kerstvasten in het Klooster: vrijdag 29 en zaterdag 30 december  a.s.

Evenals in voorgaande jaren biedt het klooster in deze kerstvastentijd een bijzondere mogelijkheid tot bezinning en viering. Voor degenen die de mogelijkheid hebben beginnen we al op vrijdagavond 29 december om 17.00 uur met het 9e uur en de Vesper. Na de Vesper voor alle bezoekers een warme maaltijd. Daarna beginnen we om 20.00 uur met het programma. Het thema van het programma is dit jaar Liturgische symmetrie in de Twaalf Hoogfeesten van de orthodoxe kerk en in haar iconografie. We sluiten de bijeenkomst af met de H.Liturgie op zaterdag 30 december om 10.00 uur!. De diensten in het klooster zijn vanzelfsprekend ook toegankelijk voor hen die niet aan het kerstvasten-programma deelnemen. (programma-aanmelding/informatie : 0514-593289 of 581537)

Het kloosterdak gerenoveerd; nu de volgende renovatie stappen!

Na de H. Liturgie op zaterdag 19 augustus hebben we met de Vrienden van het Klooster gesproken over de klooster-renovatieplannen en de fondswerving. Inmiddels is de eerste fase van de kloosterrenovatie achter de rug. Het team van onze aannemer werkte van medio september tot en met oktober aan de klus. Het dak ziet er weer prima uit en kan weer tegen een (wind)stootje. Ook levert het geïsoleerde kloosterdak een warmere kerk op. De zolder boven de cel van vader Jewsewy is nu ook nuttiger te gebruiken door o.m. twee dakvensters. Maar we zijn er nog niet. Het renovatieplan omvat nog meer. Er zal moeten worden gedacht over het renoveren van de buitenmuren en vooral de kerkvensters. De Fondswervings-commissie van het klooster heeft al prachtige brieven uitgeschreven om steun voor onze plannen. We kunnen natuurlijk niet alleen fondsen en stichtingen om hulp vragen. We zullen ook moeten zien wat we in eigen kring aan middelen kunnen vinden. Hiertoe is een obligatieplan gelanceerd. Dit houdt in dat we voor een klein bedrag zelf kunnen investeren in de renovatie. Het is een elders beproefde methode. Er zullen binnenkort nog mededelingen over worden gedaan.

Avond over de archeologische vondsten middeleeuwse St. Odulphusabdij

Vrijdagavond 27 oktober hield de Wurkgroep Odulphus - een initiatief van de lokale amateurarcheoloog Auke Bult uit Molkwerum en ons klooster een informatieavond over de recente archeologische vondsten op het oude kloosterterrein juli dit jaar Bij de kloosteravond op 27 oktober in het Doarpshús de Begine kwamen we zelfs stoelen tekort. Niet alleen uit ons dorp, maar ook verder weg was de belangstelling groot om meer te horen over de oude St. Odulphusabdij die hierin ons dorp heeft gestaan tot aan 1580. Meer dan 120 belangstellenden hoorden van Auke Bult welke bijzonderheden uit het archeologisch onderzoek naar voren zijn gekomen. De vondsten gaven een indruk van de omvangrijke agrarische functie die het klooster hier vervulde voor de wijde omgeving. Dat haar rijkdom ook tot afgunst en strijd leidde bleek uit de restanten van musketkogels die gevonden zijn. Het toeval wilde dat eerder dit jaar in de PKN-kerk van Hemelum de vloer gerenoveerd werd en oude fundamenten bloot kwamen te liggen. De oudste fundamenten van de kerk bleken de oorspronkelijke fundamenten van de oude kloosterkapel van de St. Odulphusabdij te zijn. Kortom erg veel wetenswaardigheden over de historie van ons dorp. De Wurkgroep Odulphus  is van plan om meer met deze gegevens te doen. Vader Jewsewy – de nog enige echte monnik in Fryslân, presenteerde de avond en dankte allen voor hun belangstelling.

Mededelingen

- Ontvangen in de orthodoxe kerk 16 december door de H. Mysteriën van de Doop en Myronzalving de dienaar Gods Daniël (Makkum);                                                                                                                                                               - Donderdag 30 november twee huisbezoeken (w.o. huiswijding) in Leeuwarden en op 8 december in Zwolle;     - Vader Jewsewy heeft van 17 t/m 23 november met twee parochianen een bezoek gebracht aan orthodoxe klooster en kerken in Polen. Tijdens het bezoek aan het klooster van Supraśl waren ook de H. Relieken van de H. Nektarios van Pentapolis uit Griekenland ter verering in de orthodoxe kerken en kloosters in Polen;                 - Op vrijdagavond  8 december is op verzoek van orthodoxe gelovigen en met de zegen van aartsbisschop Simon een molebendienst gehouden in Zwolle. Er waren 40 belangstellenden;                                                            - - In de maand januari zal de reguliere Kloostercatechese plaatst vinden. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 12 januari 2018. Het thema is De Heilige Mysteriën als heiliging van ons leven i.h.b. de biecht; belangstellenden van harte welkom; opgeven via mail of klooster 0514-581537;                                                                                       -  Allen hartelijk dank voor de giften zowel in natura, als tijdens de huisbezoeken en in de overschrijvingen en enveloppen met inhoud aan het klooster gegeven;

Diensten in het klooster (bekijk ook onze site voor bijzondere diensten)

Dagelijkse diensten (niet op zaterdagavond en zondagochtend)      6.15  uur  - Ochtendgebed, Mesonyktikon, 3e,6e Uur, Typika en 17.00 uur  - 9e Uur en Vesper                               

Elke zaterdagochtend    7.45 uur  - Gedachtenis voor overledenen(panichide/parastasis)                                  

 Elke donderdagavond   18.00 uur - Akathist ter ere van de H.Nicolaas van Myra, de Wonderdoener

Vrijdag 8 december             19.30 uur – ZWOLLE  Moleben in Plantagekerk Zwolle                                             

woensdag 13 december       9.00 uur -  H. Liturgie (H. Apostel Andreas)                                                                                                                                                                                           

maandag 18 december        17.30 uur –  Grote Vesper en Liti (Св Николая Мирликийского)                               

dinsdag 19 december          10.30 uur – H.Liturgie (Kloosterfeest H. Nicolaas van Myra);                                              

zaterdag 30 december         10.00 uur – H. Liturgie H. Profeet Daniel                                                                              

vrijdag  5  januari 2018         7.15 uur – Koninklijke Uren en Typika                                                                          

zaterdag 6 januari 2018       10.00  uur – H. Liturgie  ( Суббота пред Рождество Христово)                                     

 zondag 7 januari                   18.00 uur – Grote Kerstvesper Великая Вечерная (Geboorte Jezus Christus)        

zaterdag 13 januari               10.00 uur -  H. Liturgie (Teruggave van Kerst/ Отдание Рождествa)                                                                                                       

zondag 14 januari                 16.00 uur  - LEEUWARDEN - Nieuwjaarsvesper (allen van harte welkom!)                                                                                                                                                                                                                       

 donderdag 18 januari           7.15 uur – Koninklijke uren en Typika                                                                                 

donderdag 18 januari           17.30 uur – Grote Vesper en Liti (Богоявление)                                                                      

vrijdag 19 januari                 10.00 uur! – H.Liturgie Theofanie (Doop van Onze Heer)+ Grote Waterwijding 

woensdag 24 januari            9.00 uur -  H. Liturgie (H. Theodosios de Grote)                                                                                                                                                                    

zondag 28 januari                 10.30 uur  - LEEUWARDEN – H. Liturgie (Zondag Tollenaar en Farizeeër)                      

woensdag 31 januari            9.00 uur  - H. Liturgie ( HH. Athanasios en Kyrilos van Alexandrie)                              

dinsdag 6 februari                 9.00 uur  - H. Liturgie (H. Xenia van St. Petersburg)                                                                                                                                                                                     

zaterdag 10 februari            12.00 uur -  Algemene panichide (allen voor het christelijk geloof gestorvenen)    

zondag 11 februari               16.00 uur   - LEEUWARDEN – Vesper                                                                           

woensdag 14 februari          17.30 uur – Grote Vesper en Liti (Сретение)                                                                                  

donderdag 15 februari        10.30 uur -  H. Liturgie (Feest van de Ontmoeting)                                           

donderdag 15 februari        18.00 uur – Akathist Moeder Gods + Vergevingsdienst + Maslenitsa                                                      

zondag 25 februari               10.30 uur – LEEUWARDEN – H. Liturgie (Zondag Triomf van Orthodoxie)

maandag 29 januari – vrijdag 2 februari – vastenloze week (woensdag en vrijdag geen vasten)                     

maandag 12 februari – vrijdag 16 februari  - vastenloze week (wel zuivel, maar geen vlees)                                            

donderdag 15 februari na de Akathist in het klooster Vergevingsdienst en Maslenitsa/Масленица                                          

19 februari  t/m 7 april  -  Grote Vasten                                                                                                                      

 Zondag 8 april 2018  - Pasen, Opstanding van Christus, Пасха

 

Gezegende feestdagen!!! Folle lok en seine yn it nije jier – Gezegend 2018!!!

Freonlike groetnis, fader Onufry en fader Jewsewy

 

button 2

Службы

Петров пост 24 июня -11 июля

Пятница 12 июля                          10.00 !!!  Божественная литургия (Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла)

Среда 17 июля                           9.00    Божественная литургия (Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача) 

Среда 24 июля                          9.00  Божественная литургия ( Равноап.Ольги)

Среда 31 июля                          9.00    Божественная литургия (Вмц.Марины (Маргариты)

                                                                           

Леуварден:

De Stelp 

Воскресенье 28  июля     10.30  Божественная Литургия

Зволле:

Plantagekerk

Воскресенье 14 июля         19.00 - Вечерня

 

Святой Николай, архиепископ Мир Ликийских Чудотворец

Icoon H. Nicolaas

Адрес

Русский Православный монастырь Святого Николая Мир Ликийских Чудотворца


Buorren 18, 8584 VC Хемелум
Нидерланды


телефон 0514-581537
Email Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Банк. рекв. :NL65INGB0006910488

Пожертвования на РЕКОНСТРУКЦИЮ перечисляйте, пожалуйста, на этот же счет, но с обязательным указанием назначения платежа " Voor groot onderhoud" 

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329