Nieuwste Kloosternieuws

KLEASTERNIJS            “TROIJTSE”                   KLOOSTERNIEUWS             InformatiebladvanhetRussisch-OrthodoxKloostervandeH.NicolaasvanMyra                  mei-juli2015                                                                                                                                       adres: Buorren 18, 8584 VC Hemelum, tel.: 0514-581537;                                                www.kloosterhemelum.nl; e.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                   kloosterrekening: NL65INGB0006910488                                                                                  

                                                     

Twee belangrijke kerkelijke feestdagen in september

Het kerkelijke Nieuwjaar begint vanouds altijd in de maand september. En net zoals bij velen begint na de zomervakantie alles weer opnieuw. Zoals scholen en opleidingen, maar ook weer aan het werk of iets nieuws beginnen. Opnieuw weer beginnen en iets leren is in feite ook een belangrijk aspect van ons geestelijk leven. Daarin zullen we echter niet door menselijke instanties worden beoordeeld. Maar God kijkt altijd naar ons om. Hij ontfermt zich. Dit doet Hij niet om ons voortdurend te corrigeren, maar vooral door langs Zijn ondoorgrondelijke wegen ons te laten zien hoe we dichter tot Hem kunnen komen. En dat pad kent obstakels en goed begaanbare trajecten; voldoendes en helaas ook onze onvoldoendes. In de jaarkrans van Zijn goedheid delen we vooral in het leven en het heil van Christus en de Moeder Gods. Zo vieren we in september het feest van de Geboorte van de Moeder Gods en spoedig daarna het Feest van Kruisverheffing. De geboorte van de Moeder Gods verkondigt al in een pril stadium aan dat een nog groter heil zal volgen in Christus’ komst. Daarna voert de kerk ons verder naar het Kruisverheffingsfeest om ons opnieuw te laten ervaren en te beseffen dat in deze wereld de weg naar God langs de weg van het kruis gaat, zoals onze Heer Jezus Christus ons heeft aangeven.  En wij hebben de mogelijkheid om aan deze krans van feesten deel te nemen; waarbij het kerkelijk feest verbonden kan worden met de geestelijke weg die we moeten gaan. 

Heilige Moses de Moor: een roverhoofdman die woestijnmonnik werd (rond 400 n Chr.)

Op 10 september vieren we de gedachtenis van de heilige Moses de Moor. Hij  was oorspronkelijk een weggejaagde slaaf, die voor zijn levensonderhoud aangewezen was op diefstal en roverij. Vanwege zijn postuur en lichaamskracht bracht hij het al snel tot hoofdman van een beruchte roversbende in de Egyptische woestijn. Tijdens een achtervolging door soldaten vond hij toevlucht in een van de vele kloosters in de Egyptische woestijn. Daar hoorde hij over het lot dat de mens na zijn dood te wachten staat. Moses kwam tot inkeer en beleed zijn zonden, gruweldaden en slechte gedachten en vroeg om toegelaten te worden tot het klooster. Hij bleef verschillende dagen wachten voor de kloosterpoort om toegelaten te worden. Zijn standvastigheid werd beloond en onder de monniksnaam Moses kwam hij in het klooster. Hier ontwikkelde zich uit de voormalige roverhoofdman een voorbeeldige monnik, die zijn wilskracht nu richtte op een radicale verandering van zijn leven. Hij verrichtte alle taken met vreugde en in gehoorzaamheid. De diensten verlichtte zijn hart en ziel en beperkte zijn voedsel tot water en brood en vastte soms meerder dagen. En altijd betreurd hij zijn daden. De slechte gewoonten van zoveel jaren drongen zich met grote kracht aan hem op en Moses liep van de ene oudvader naar de ander om hulp. Daarom ook matte hij zijn lichaam af door zwaar werk zonder te eten, en zijn slechte dromen bestreed hij door nachtwaken. De Heilige Moses groeide uit tot een bekende persoon, waar velen pelgrims naar toe kwamen om raad. Vaak ontvluchtte hij deze toestroom van bezoekers of sprak geringschattend en denigrerend over zijn eigen rol. Er zijn enkele uitspraken van de Heilige Moses bewaard gebleven. “Als iemand niet in zijn hart de overtuiging heeft een zondaar te zijn, verhoort God hem niet” en daarmee verbonden “Als iemand in zijn hart zijn zonden draagt, dan ziet hij die van zijn naasten niet”. Door de gebeden van de Heilige Moses de Moor, ontferm U over ons. (uit: Klooster Den Haag - Heiligenjaar 29 augustus/10 september)  

Mededelingen

- Ontvangen in de orthodoxe kerk door de Heilige Mysteriën van de Doop en Myronzalving de dienares Gods Linda op 30 mei; Paula en Emanuel 6 juni; Jaroslav op 9 juni; Pieter op 20 juni; Johannes op 1 juli; Vladislav 8 juli (PI Veenhuizen); Arvydas op 13 juli (PI TerApel); Diana Cristina op 25 juli en Aleksander op 29 augustus; alle  ouders en peetouders van harte proficiat!;                                                                                                                             - H.Odulhpusbedevaart 12 juni j.l.  Behalve het prachtige zomerweer dit jaar was er ook een cameraman van het EO-programma Geloof en een hoop liefde op de boot aanwezig. Er zijn opnamen gemaakt van de bedevaart en er is een gesprek opgenomen met vader Jewsewy. Vermoedelijk zal de uitzending in oktober dit jaar zijn (maar u kunt ook de foto’s alvast op onze site bekijken). Ook werden we gastvrij onthaald in de nieuwe parochiezaal van de RK St.Odulphuskerk te Bakhuizen;                                                                                                                                                              - Dankzij de hulp van Leen is de kleine icoon in het naambord van het klooster bij de ingang weer vernieuwd. De oude was gebarsten. Nu prijkt bij de ingang een kopie van onze eigen Hemelumer Nicolaas-icoon;                   - Ook ontving het klooster iconen waaronder een twee Moeder Gods iconen;  Alle schenkers heel hartelijk dank!                                                                                                                                                                                              – De zomer heeft weer veel passerende bezoekers voor het klooster opgeleverd. Ook de open zaterdagen vanwege het Tsjerkepaad trok op sommigen dagen tussen de veertig en vijftig bezoekers. 

 - Evenals voorgaande  jaren zullen we onze gebruikelijke catechese en informatie -bijeenkomsten  verdelen over het klooster in Hemelum en bijeenkomsten in Leeuwarden. Er zullen drie bijeenkomsten in het najaar in Leeuwarden zijn en drie bijeenkomsten in Hemelum in het begin van het nieuwe jaar. De deelnemers van de vorige catechese ontvangen van ons een uitnodiging. Er kunnen zich nog belangstellenden aanmelden (meer informatie bel het klooster of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. );                                                                                                                                                                                               - Allen hartelijk dank voor de giften zowel in natura, als tijdens de huisbezoeken en in de overschrijvingen en enveloppen met inhoud aan het klooster gegeven;

Dagelijkse diensten (niet op zaterdagavond en zondagochtend)                                                                                    6.15  uur (Mesonyktikon/Uren /Typika) en 17.00 uur (9e Uur/Vesper)                                                                        Elke zaterdagochtend  7.45 uur    Gedachtenis voor overledenen(panichide/parastasis)                                                           Elke donderdagavond    18.00 uur – Akathist ter ere van de H.Nikolaas van Myra, de Wonderdoener

zondag 20 september    16.00  – LEEUWARDEN - vesper

dinsdag 22 september   11.00 uur – H.Liturgie (Nafeest van de Geboorte vd Moeder Gods   (РождествоПресв. Богородицы))

maandag 28 september 11.00 uur  – H.Liturgie (Nafeest van Kruisverheffing (Воздвижение)) 

zondag 4 oktober            10.30 uur  – LEEUWARDEN – H.Liturgie

donderdag 8 oktober     17.30 uur -  Grote Vesper en Liti van het Feest (Св.ИоаннаБогослова)

vrijdag 9 oktober             11.00 uur – H. Liturgie (H. Apostel en Evangelist Johannes de Theoloog)  

dinsdag 13 oktober         17.30 uur  - Grote Vesper en Liti van het Feest (Покров)

woensdag 14 oktober    11.00 uur  – H.Liturgie (Feest Bescherming van de Moeder Gods)

zondag 18 oktober          16.00    –  LEEUWARDEN - vesper

zaterdag 24 oktober       10.00 uur – H.Liturgie (Gedachtenis HH.Startsi van Optina ПреподобныхОптинскихстарцев

zondag 1 november       10.30 uur –  LEEUWARDEN – H.Liturgie

woensdag 4 november  11.00 uur – H.Liturgie (Moeder Gods van Kazan) (Казанская)

zaterdag 7 november     12.00 uur – Grote Algemene Panichide overledenen (Димитриевскаяродителскаясуббота)

zondag 15 november     16.00     –  LEEUWARDEN - vesper

vrijdag 20 november      17.30 uur  - Grote Vesper en Liti van het Feest  (СоборархистратигаМихаила)

zaterdag 21 november  10.00 uur – H.Liturgie (Aartsengel Michael en alle Hemelse Krachten)                                                 

zondag 29 november     10.30 uur –  LEEUWARDEN – H.Liturgie

                                      zaterdag 28 november t/m 6 januari  -  Kerstvasten  

                                 Freonlike groetnis, fader Onufry en fader Jewsewy

 

 

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329