Kloosternieuws / Kleasternijs

Van harte uitgenodigd!

Woensdag 18 december a.s. 18.00 uur Grote Vesper van het Feest

Donderdag 19 december a.s. 11.00 uur H. Liturgie

Kloosterfeest van de H. Nicolaas, Bisschop van Myra en Wonderdoener

 

Gezegende Kerstvastentijd!

Orthodoxe christenen vieren de Kerstvasten op een geheel andere wijze dan we in de wereld gewend zijn. Terwijl het in de westerse landen gebruikelijk is om in de decembermaand eigenlijk al lichte voorproefjes te hebben van het Kerstdiner trachten orthodoxe christenen zich te verdiepen in een vastenperiode van veertig dagen. We proberen in die periode te begrijpen wat het voor de rechtvaardigen en de profeten in het Oude Testament moet zijn geweest om uit te zien naar en de hoop de koesteren op de komst van de Messias, die zij nog niet kenden. Sinds het leven van Christus onder ons, zoals beschreven in het Nieuwe Testament, weten we van Zijn komst en van Zijn Wederkomst op het einde der tijden. Het Feest van de komst van God in het Vlees, geboren als een onschuldig kind uit een zuivere maagd, de Moeder Gods, maakt ons allen weer deelgenoot van dit Nieuwe Verbond, dat ons wil bevrijden van een verblindende gehechtheid aan dit aardse bestaan. Kunnen we voor onszelf zeggen dat we Hem niet alleen in een uiterlijke kerststemming ontvangen, maar ook in onze harten en zielen een plaats aan Hem willen bieden? Hij die voor ons allen steun en toeverlaat wil zijn. Tegen het einde van het jaar kijken we vaak terug in het afgelopen jaar. De Kerstvastentijd biedt ons extra mogelijkheden om dit nader te beschouwen.

 

Kerstvastenbijeenkomst

Zoals elk jaar biedt het klooster in deze kerstvastentijd wederom een bijzondere mogelijkheid tot bezinning en viering in een stilte waar niet wijzelf maar Christus centraal staat. Het thema van het programma is dit jaar Hoe de Kerk als zorgzame moeder zich over haar kinderen ontfermtde ontstaansgeschiedenis van de Kerstvasten. Evenals vorig jaar hebben we besloten de bijeenkomst in de kerstvakantie te houden. Dit biedt meer mogelijkheden tot deelname. De Kerstvasten-bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 december a.s. in ons klooster te Hemelum. U kunt het programma ook op onze site bekijken.

We sluiten de bijeenkomst af met een H. Liturgie op zaterdag 28 december om 7.30 uur!. Deze H. Liturgie in het klooster is vanzelfsprekend ook toegankelijk voor hen die niet aan het kerstvasten-programma deelnemen. (Programma-aanmelding/informatie: 0514-593289 of 581537)

Samenwerkingsovereenkomst met Heilig Nicolaasklooster te Staraya Ladoga (Rusland)                                  

Vanwege het Nederland-Ruslandjaar bracht een Noord-Nederlandse delegatie, o.l.v. Commissaris van de Koning van Groningen, dhr. Max van den Berg, van 28 oktober tot 1 november j.l. een bezoek aan de provincie (oblast) Leningrad. In de delegatie zaten namens onze kerk vader Jewsewy en Katja Westerhoff. Er hebben bijzondere ontmoetingen en bezoeken plaatsgevonden. Ook bezochten wij verschillende heilige plaatsen in St. Petersburg en de provincie Leningrad, waaronder het Aleksander Nevski en het Aleksander Svirski-klooster. Het hoogtepunt vormde de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met het H. Nicolaasklooster van Staraya Ladoga en een kennismaking met bisschop Mstislav en de kloosterbroederschap o.l.v. hegoumen Barfolomej. Van bisschop Mstislav van Tichwin en Lodenye Polje ontvingen we een prachtige icoon van de H. Aleksander Svirski. Het gaat om twee kloosters die in een historisch gebied liggen. Staraya Ladoga (120 km ten noordoosten van St.Petersburg) is de oudste stad van Rusland. Terwijl ons klooster verbonden is met de geschiedenis van Stavoren, de oudste stad van Noord-Nederland. Wat houdt de overeenkomst kort in? Er zullen in de nabije toekomst contacten en wederzijdse bezoeken worden afgelegd. Deze contacten liggen in het brede spectrum van pelgrimage tot cultuur-historische contacten en hebben vooral de bedoeling het geestelijk leven te stimuleren.  

 

Mededelingen:

- Ontvangen in de orthodoxe kerk: Op 5 oktober werd Aleksander uit Sneek ontvangen door de mysteriën van de H. Doop en Myronzalving. Wij wensen hun ouders en peetouders veel zegen toe!;                                                                                                      - Vrienden van het Klooster kwamen op zaterdag 7 december bijeen. Na een Moleben(dienst) werd er m.n. gesproken hoe het klooster kan worden geholpen met de verbouwingsplannen;                                                   - Op 16 september werden in de haven van Warns twee boten gewijd van Russische zeezeilers (Ludmilla en Vladimir en Ksenia en Dionisi). De havenmeester had speciaal voor die dag een Russische vlag uitgestoken. In Leeuwarden werd op 25 september eveneens de woonboot van Andrej en Liliya gewijd; verder vonden zijn er in de maand november en december huiswijdingen plaats in o.m. Baars bij Steenwijk en op Vlieland; allen een gezegend huis/boot toegewenst;                                                                                                             

- Media: In Rusland verscheen een artikel in de regionale krant van de provincie Leningrad over de overeenkomst tussen de beide Nicolaaskloosters van Staraya Ladoga en Hemelum; In Sint Petersburg werd een foto-expositie gewijd aan ons klooster (zie foto voorzijde); in Moskou heeft vader Jewsewy op 31 oktober een lezing gehouden over de orthodoxe kerk in Nederland;

op 5 november is bij het Russische televisiekanaal Sojuz een uitzending geweest waarin vader Jewsewy een uur lang mocht vertellen over ons klooster; en binnenkort verschijnt er in het blad Noorderland een artikel over ons klooster;                                                                                                

- In januari start de kloostercatechese met het thema “De heilige biecht: het mysterie van inkeer en verzoening”. De eerste bijeenkomst is op woensdag 15 januari 2014 om 20.00 uur in het klooster; men kan zich nog aanmelden voor de catechese;                                                                                                                             

- Allen hartelijk dank voor de giften, zowel in natura, als tijdens de huisbezoeken en in de overschrijvingen en enveloppen met inhoud aan het klooster gegeven;

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329