Kloosternieuws / Kleasternijs

Het begin van het nieuwe kerkelijke jaar en de kerkelijke feesten

(…) De hele wereld verheugt zich en wordt vernieuwd.* De Hemel jubelt tezamen met de aarde. * Looft haar, alle landen en volkeren * Joachim juicht met Anna van blijdschap, * terwijl zij roept: de onvruchtbare baart de Moeder Gods die aan ons Leven haar voedsel geeft. (…)  

klooosternieuws14-3

(fragment uit tropaar van het Voorfeest van de Geboorte van de Moeder Gods, zie Heiligenjaar, 7 september, p.46)

Altijd wanneer we de zomervakantie afsluiten en het najaar begint, staan we eigenlijk weer opnieuw in ons leven, gezin, en alle andere contacten in ons werk of opleiding of anderszins. Er is iets veranderd of er blijkt misschien wel (te) weinig veranderd. Veel van onze dagelijkse bezigheden en verplichtingen staan in een ander licht. Het is juist in deze periode dat de kerkelijke feesten deze aspecten van het leven naar voren brengen en ze plaatsen in het licht van Christus. Het Feest van de Transfiguratie op 19 augustus (Mt.17:1-9) verwijst naar de Verheerlijking van Christus op de berg Thabor, waarbij een goddelijk licht Hem omstraalde terwijl de profeten Mozes en Elia verschenen. Een feest dat de goddelijke natuur van Christus aan zijn leerlingen openbaart. Het is dit ongenaakbare ongeschapen licht dat ons het besef geeft, dat we uiteindelijk willen delen in dit licht, maar dat vereist een noodzakelijke transfiguratie van ons eigen leven.                                                 

Het kerkelijk jaar eindigt vlak na het Feest van het Ontslapen van de Moeder Gods op 28 augustus. Want dit belangrijkste Moeder Godsfeest brengt haar begrafenis naar voren als die van de allerhoogste onder de heiligen, omdat zij het door haar instemming mogelijk heeft gemaakt dat Christus op aarde kwam (Lk.1:26-38). De Moeder van het Leven (in Christus) overschrijdt de grens van ons leven, om onophoudelijk in gebed ons verbonden te laten zijn met het leven in Christus. Het is dan ook niet opmerkelijk dat het nieuwe kerkelijk jaar begint (14 september) vlak voor het Feest van de Geboorte van de Moeder Gods op 21 september. Beide Moeder Godsfeesten omsluiten als het ware het gehele jaar van Christus’ heil. Zo voert de kerk ons verder naar het Kruisverheffingsfeest op 27 september om ons opnieuw te laten ervaren en te beseffen dat in deze wereld de weg naar God de Vader langs de weg van het kruis gaat, zoals onze Heer Jezus Christus ons heeft aangegeven. En wij hebben de mogelijkheid om aan deze krans van feesten deel te nemen.  

 

Servië pelgrimage

Met 11 personen vertrok op 23 mei onder leiding van vader Jewsewy onze pelgrimsgroep naar Belgrado. In Servië heeft de groep vooral de eeuwenoude kloosters van Fruska Gora bezocht (in het noorden van Servië) en daar - waar de monastieke traditie onder moeilijke omstandigheden is bewaard - diensten bijgewoond en relieken vereerd. Overal werden we gastvrij ontvangen. In het bijzonder in het klooster van Velika Remeta, waar we ook gesproken hebben met de bekende geestelijk vader Stefan. Het kerkelijk leven van de plaatsen die we bezocht hebben heeft een diepe indruk achtergelaten. Ook de prachtige kerk van de Heilige Sava en andere kerken en kloosters in Belgrado waren indrukwekkend. Op 31 mei keerde de groep weer terug naar Nederland. De pelgrimsgroep heeft besloten om haar indrukken in een fotoboekje neer te leggen.      

 

Mededelingen

  • Ontvangen in de orthodoxe kerk : Dick/Georgi uit Tiel op 6 juli; Willem/Nicolaas uit Lelystad op 17 augustus. Wij wensen hun ouders en peetouders veel zegen  toe!                                                                                                        
  • Op 19 mei vond de huwelijkskroning plaats van Mila en Aleksis. Wij feliciteren hen van harte met deze gebeurtenis; Op 15 september a.s. hopen Georgi en Irina het sacrament van de Huwelijkskroning te ontvangen;                      
  • Op 14 juni kreeg het klooster bezoek van 30 leerlingen van een basisschool uit Bolsward. Het was de eerste kennismaking van de kinderen met de orthodoxe kerk. In een afsluitende opdracht, met kleine prijsjes, konden ze kennis maken met het Russische alfabet, dat ze ook op de iconen en in de kerkboeken hadden gezien;            
  • Op 17 juni ontving het klooster de geestelijk verzorgers van enkele gevangenissen in het noorden van ons land. De regionale teamdag van de geestelijk verzorgers (waar Vader Jewsewy ook deel van uitmaakt) werd geopend met een rondleiding in ons klooster;                                                                                                                                                    
  • Van onze bezoekers ontving het klooster iconen: een Pokrov-icoon en een Moeder Gods van het Lijden; voorts twee iconen ten behoeve van de kerk in Leeuwarden: een Moeder Godsicoon van de Zeven Smarten en een Heilige Nicolaasicoon; met veel dank voor de schenkers;                                                                                         
  • Ook dit jaar deed het klooster weer mee met het Tsjerkepaad. Het aantal bezoekers blijft stabiel rond de driehonderd op alle zaterdagmiddagen tezamen in de zomer. Vaak komen de bezoekers op advies van mensen die eerder ons klooster hebben bezocht;                                                                                                                                                       
  • Evenals voorgaande  jaren zullen we onze gebruikelijke catechese en informatie-bijeenkomsten verdelen over het klooster in Hemelum en bijeenkomsten in Leeuwarden. Er zullen drie bijeenkomsten in het najaar in Leeuwarden zijn en drie bijeenkomsten in Hemelum in het begin van het nieuwe jaar. De deelnemers van de vorige catechese ontvangen van ons een uitnodiging. Er kunnen zich nog belangstellenden aanmelden (meer informatie bel het klooster of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. );                                                                                                                                                 
  • Het klooster krijgt versterking in de persoon van Adriaan. Bij velen al bekend omdat hij drie jaar geleden al een jaar in het klooster heeft gewerkt; hij zal vooral vader Jewsewy assisteren in de diensten en bij de vele werkzaamheden in en rond het klooster. Ook zal hij ondersteuning geven bij de diensten in Groningen. Adriaan is in 2010 in het klooster door onze aartsbisschop Simon tot lector gewijd; een gezegende tijd hem toegewenst;       
  • Allen hartelijk dank voor de giften, zowel in natura, als tijdens de huisbezoeken en in de overschrijvingen en enveloppen met inhoud aan het klooster gegeven;

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329