Kloosternieuws / Kleasternijs

Gezegende Veertigdagentijd!
Op maandag 18 maart begint dit jaar de Heilige Grote Vasten (Великий Пост; Postul Mare). De bekende orthodoxe theoloog vader Alexander Schmemann omschreef het als volgt.
“Als iemand een reis onderneemt, moet hij weten waar hij naar toe gaat. Zo is het ook met de Vastentijd. Voor alles is de Vasten een geestelijke reis en de bestemming ervan is Pasen, het “Feest der Feesten”. Voor ons orthodoxe gelovigen is het dus van belang om te proberen dit verband te zien. In de diensten onthult de Kerk ons in het bijzonder wat inspireert en diepte geeft, zodat we met milde hand begeleid worden om de Vasten, de “geestelijke lente”, binnen te gaan. Vasten houdt in dat we het fysieke vasten - het ons onthouden van zuivel, vis en vlees - verbinden met meer aandacht voor het geestelijk leven. Daarbij moeten we vooral denken aan: een houding van deemoed en inkeer; vergevingsgezindheid en liefde voor onze naasten;  minder gericht zijn op de wereld (tv en andere media en vermaak); meer ruimte voor gebed en geestelijke lectuur; meer kerkbezoek (biechten en H. Communie). Door het geestelijke vasten proeven we heel bescheiden iets van opoffering en lijden en tegelijkertijd van de hoop en vreugde van de Opstanding en het Eeuwig Leven; de weg die Christus voor ons heeft geopenbaard. Een goede vastenvoorbereiding maakt het Paasfeest tot een nog grotere en vreugdevolle gebeurtenis. Let u ook op de extra diensten die u zou kunnen bezoeken in de Vastentijd (zie overzicht). In alle orthodoxe kerken wordt dit jaar het Feest van Pasen, de Opstanding van Christus, op zondag 5 mei gevierd.≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  UITNODIGING  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
KLOOSTERFEEST van de HEILIGE NICOLAAS

DINSDAG 21 mei a.s.                            WOENSDAG 22 mei
17.30 uur: Grote Vesper                           11.00 uur: Heilige Liturgie;

Van Hemelvaart naar Pinksteren; door de kracht van de Heilige Geest
De nederdaling van de Heilige Geest over de H.H. Apostelen (Hand.2,1-11) gaf en geeft nog steeds kracht aan de kerk, door haar verbondenheid met Christus. Door de kracht van de Heilige Geest  - de Helper die Hij ons na Zijn Hemelvaart gezonden heeft - kan ons leven zich herscheppen, kunnen we deel hebben aan de hernieuwing van de schepping door onze Opgestane Heer Jezus Christus. Bronnen van Levend Water kunnen in ons ontstaan, wanneer wij ons tot Christus, de Zoon van God, willen richten. In al onze tekortkomingen en onvolmaaktheden, in al onze geestelijke blindheid en verlamming, om ons te laven aan Christus, de bron die niet meer dorstig maakt. (Kijk in het dienstenoverzicht  naar de mogelijkheid om in deze periode diensten te bezoeken.)

Bidden en varen: uitnodiging St.Odulfusbedevaart woensdag 12 juni 2013
Op 12 juni wordt de gedachtenis gevierd van de Heilige Odulfus (9e eeuw). Een belijder van het christelijke geloof in tijden van verwarring rond de verering van de Heilige Drie-eenheid in vroeg-middeleeuws Fryslân. Naar hem werd het oudste klooster van Fryslân vernoemd dat in de 12e eeuw gesticht werd in de toenmalige belangrijke havenstad Stavoren. Deze H.Odulphusabdij werd in de 15e eeuw overplaatst naar Hemelum, waar het tot de tijd van de Reformatie bekend stond als het H.Odulphusklooster van Staveren te Hemelum.
Programma bedevaart 12 juni a.s.: vertrek vanuit de haven van Stavoren 11.00 uur (met speciale bedevaartsboot), via het meer de Morra, naar ons klooster en vervolgens naar de St.Odulfuskerk te Bakhuizen ter verering van reliek van de Heilige Odulfus (9e eeuw). Onderweg tijdens de vaart en in de kloosterkerk worden molebens en akathisten gebeden en gezongen. Ook zingen we de tropaar van de Heilige van de Friese landen. Er is een lunch in het klooster. Van de pelgrims wordt een kleine bijdrage verwacht om in de kosten van de pelgrimage te kunnen voorzien. (aanmelding via klooster: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  0514-581537 of 0514-593289)

Druk bezochte Rusland – Friesland contact in Hindeloopen
Op zaterdag 11 mei organiseerde het klooster i.s.m het Museum Hindeloopen de Friese bijdrage aan het jubileumjaar Rusland-Nederland 400 (zie ook foto Leeuwarder Courant 13 mei). Hindeloopen heeft haar vroegere welvaart vooral te danken uit haar contacten met Rusland, zo bleek uit de lezing van de conservator van het museum, mw. C. Hack. Zij had eerder de ruim zestig bezoekers aan de contactdag van harte welkom geheten. In de Grote Zaal -  waar een grote reproductie van een schilderij hangt met de haven van het 18e-eeuwse St.Petersburg - werd een Moleben gehouden o.l.v. vader Jewsewy. Er klonk vele malen Христос Воскресе! Er waren Russische hapjes en veel interessante informatie, o.m. over de Russische school in Leeuwarden. Contacten werden gelegd of hernieuwd tussen de Friese, Russische en Russischtalige bezoekers, terwijl men ook het museum kon bekijken. Zowel van het Museum Hindeloopen en de bezoekers hebben we enthousiaste reacties ontvangen. De ochtend voorzag in een behoefte. We zullen overwegen hoe we dit samen met het museum in de toekomst kunnen herhalen.

Mededelingen:

  • Ontvangen in de orthodoxe kerk door de Heilige Mysteriën van de Doop en de Myronzalving, op 15 maart, Aleksander uit Leeuwarden en op 30 maart Aleksis uit Zwolle en op 31 maart Fotini en Eikatarini uit Drachten. Wij wensen hen en hun ouders en peetouders nog vele jaren;                                                                                 
  • Overleden:  de dienaar Gods Johannes, op 30 maart 2013. De uitvaart vond plaats in Goutum. Alle vrienden en familieleden veel sterkte toegewenst en Eeuwige gedachtenis!                                                                                                                                                                                                                                                                            
  • Op 1 maart was het kennismakingsbezoek aan ons klooster van de nieuwe predikant van de PKN-gemeente van Hemelum e.o., dhr. Pasterkamp uit Urk. We wensen hem een gezegende tijd toe in Hemelum e.o.;                                                                                                                                                               
  • Een groep van regelmatige bezoekers aan ons klooster gaat van 23 mei t/m 31 mei o.l.v. vader Jewsewy op Servië-pelgrimage . Zij zullen vooral de kloosters in het gebied Fruska Gora, in het noorden van Servië bezoeken;                                                                                                                                                                                    
  • Dit jaar vierden we de Paasvesper weer in het klooster met ruim dertig bezoekers;                                                                                                                                    
  • Ook dit jaar doet het klooster weer mee met het Tsjerkepaad (juli t/m sept) en de Open Monumentendag op 14 en 15 september; wilt u meedoen als vrijwilliger of meer informatie neem dan contact op met hypodiaken Johannes tel: 0515-577681, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                                                                                                      
  • Het klooster heeft een prachtige ingelijste Friese kloosterkaart geschonken gekregen. De kaart geeft een nauwkeurig overzicht van de historische kloosters in het middeleeuwse Fryslân. Het werk is van de hand van pater Bruna die het tijdens de Duitse bezetting in 1943 heeft gemaakt; 
  • Allen hartelijk dank voor de giften, zowel in natura, als tijdens de huisbezoeken en in de overschrijvingen en enveloppen met inhoud aan het klooster gegeven;

 

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329