Kloosternieuws / Kleasternijs

Van harte uitgenodigd!
Woensdag 19 december a.s. 11.00 uur H. Liturgie
Kloosterfeest van de H. Nicolaas, Bisschop van Myra en Wonderdoener

≈≈  Als een regel van geloof* en een voorbeeld van zachtmoedigheid* heeft de waarheid uwer daden u aan uw kudde getoond* Daarom zijt gij door nederigheid groot* en door armoede rijk geworden,* Vader en Hogepriester Nicolaas.* Bid Christus God onze zielen te redden.≈≈
  (tropaar van de H. Nicolaas)


Gezegende Kerstvastentijd!
Met elke vastentijd is een periode van inkeer en geestelijke vernieuwing aangebroken. Niet om tegen op te zien, maar juist om te trachten alles vreugdevol tegemoet te zien. Want het is Onze Heer Jezus Christus, die Zelf ons als de Nieuwgeboren Zoon van God tegemoet wil treden. Kunnen we voor onszelf zeggen dat we Hem niet alleen in een uiterlijke kerststemming ontvangen, maar ook in onze harten en zielen aan Hem een plaats willen bieden? Hij die voor ons allen steun en toeverlaat wil zijn. Tegen het einde van het jaar kijken we vaak terug op het afgelopen jaar. Kerstvastentijd biedt ons extra mogelijkheden om dit te doen.
U allen een gezegende Kerstvastentijd toegewenst!

Met de Kerstvasten in het Klooster: vrijdag 28 en zaterdag 29 december
Evenals in voorgaande jaren biedt het klooster in deze kerstvastentijd een bijzondere mogelijkheid tot bezinning en viering. Het thema van het programma is dit jaar Kerkvaders in het Licht van Christus: het gebedsleven bij H. Simeon de Nieuwe Theoloog en de H. Gregorios van Nazianzus. We sluiten de bijeenkomst af met de H. Liturgie op zaterdag 29 december om 9.00 uur!. De dienst in het klooster is vanzelfsprekend ook toegankelijk voor hen die niet aan het kerstvasten-programma deelnemen.
Programma-aanmelding/informatie : 0514-593289 of 581537

Christelijke oriëntatie: docenten en studenten in het klooster
Het is niet de eerste keer, maar toch opvallend dat in onze geseculariseerde tijden christelijke onderwijsorganisaties behoefte hebben aan ondersteuning op het christelijk levensbeschouwelijk vlak. Twee onderwijsinstellingen bezochten in de maand september en oktober respectievelijk met hun studenten (een rooms-katholieke Pabo uit Zwolle) en de docenten (een protestantse scholengemeenschap uit Joure) ons klooster. Uiteraard ontvangt men vanuit eigen protestantse en katholieke achtergrond ondersteuning, maar de vraag richt zich vooral op een bredere, maar niet oppervlakkige verdieping. In een klooster verwacht men nieuwe aangrijpingspunten. Steeds weer opnieuw blijkt de orthodoxe kerk andere onverwachte facetten te belichten, die verfrissend en inspirerend kunnen werken. Dat het gezegend mag zijn.

Mededelingen

  • Op donderdag 20 september j.l. werd het Heilige Mysterie (sacrament) van de Huwelijkskroning voltrokken aan Sarah en Sebastian. Wij wensen het paar en hun getuigen proficiat en Gods genade en zegen toe;                                                                                                                                                             
  • Twee Duitse (orthodoxe) broers bezochten in september ons klooster i.v.m. plannen voor een bootreis langs binnenwateren (kanalen) naar Rusland; zij waren in de buurt om naar een geschikte boot te kijken; zij vertrouwen op de hulp en voorspraak van H. Nicolaas; inmiddels is één lichtmatroos in de binnenvaart en wil vaker bij ons klooster langskomen; hij vertelde dat op de rivier de Donau voorbij München in het scheepvaartverkeer alleen maar Russisch wordt gesproken;                                
  • Op 26 september slaagden een drietal tieners er in via een niet afgesloten achterdeur het klooster binnen te dringen en de collectebus (gedeeltelijk) leeg te halen. Alleen doordat een waakzame dorpsgenoot het tijdig ontdekte, zijn de daders opgespoord en werd binnen enkele weken het geld via de politie terugbezorgd. De jongste van de drie stond de volgende ochtend na de insluiping met zijn moeder en een bos bloemen voor de deur en bood zijn excuses aan;
  • De Vrienden van het Klooster hebben op zaterdag 27 oktober de expositie ‘’Monnikenwerk’’ in het Museum Kerkelijke Kunst te Workum bezocht en aansluitend de jaarlijkse bijeenkomst in het klooster gehouden;
  • Traditiegetrouw bezoeken de kinderen van de basisschool in ons dorp na het Sint Nicolaasfeest ons klooster. Zo zullen in de toekomst alle jonge generaties Hemelumers ooit een bezoek aan ons klooster hebben gebracht. Niet alleen de bijzondere kloosterkerk en haar interieur, maar ook de historie van het oude klooster in Hemelum spreekt tot de verbeelding;
  • In januari start de kloostercatechese met het thema “De Kerk en de Kerkgemeenschap in traditie van de orthodoxe kerken”. De eerste bijeenkomst is op woensdag 16 januari om 19.30 uur in het klooster; men kan zich nog aanmelden voor de catechese;
  • Op zondag 6 januari  2013 zal er in het gebouw De Stelp, Huizumerlaan 19 in Leeuwarden om 16.00! uur een nieuwjaarsmoleben worden gehouden. Met deze dienst openen we de nieuwe plaats waar we voortaan in Leeuwarden de diensten zullen houden. Iedereen van harte welkom om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen;
  • Allen hartelijk dank voor de giften zowel in natura, als tijdens de huisbezoeken en in de overschrijvingen en enveloppen met inhoud aan het klooster gegeven; boven alles danken wij God dat Hij in Zijn Genade ons deze mogelijkheden heeft gegeven.

 

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329