Kloosternieuws / Kleasternijs

Twee belangrijke kerkelijke feestdagen in september

Het kerkelijke Nieuwjaar begint in de maand september (1/14 september), net zoals velen na vakantie weer opnieuw beginnen en zoals scholen en opleidingen het nieuwe schooljaar beginnen. Opnieuw weer beginnen en iets leren is in feite ook een belangrijk aspect van ons geestelijk leven. Maar we zullen niet door menselijke instanties worden beoordeeld. Toch kijkt God altijd naar ons om. Hij ontfermt zich. Dit doet Hij niet om ons voortdurend te corrigeren, maar vooral door langs Zijn ondoorgrondelijke wegen ons te laten zien hoe we dichter tot Hem kunnen komen. En dat pad kent obstakels en goed begaanbare trajecten; voldoendes en helaas ook onze onvoldoendes. In de jaarkrans van Zijn goedheid delen we vooral in het leven en het heil van Christus en de Moeder Gods. Zo vieren we in september het feest van de Geboorte van de Moeder Gods en spoedig daarna het Feest van Kruisverheffing.
Beide Moeder Godsfeesten omsluiten als het ware het gehele jaar van Christus’ heil. Zo voert de kerk ons verder naar het Kruisverheffingsfeest op 27 september om ons opnieuw te laten ervaren en te beseffen dat in deze wereld de weg naar God langs de weg van het kruis gaat, zoals onze Heer Jezus Christus ons heeft aangeven. En wij hebben de mogelijkheid om aan deze krans van feesten deel te nemen; waarbij het kerkelijk feest verbonden kan worden met de geestelijke weg die we moeten gaan.


De Heilige Pimen, woestijnvader in Egypte in de 5 eeuw

Op 9 september (27 augustus oude kalender) gedenkt de orthodoxe kerk de Heilige Pimen een oudvader uit de woestijnkloosters van Egypte in de 5e eeuw, toen dat land nog hoofdzakelijk christelijk was. De Heilige Pimen is niet een zeer bekende woestijnvader. Hij wordt beschouwd  als de opvolger van de bekende woestijnvader Antonios. Oudvader Pimen heeft indringende geestelijke adviezen achtergelaten, die door zijn leerlingen doorgegeven zijn. Uit zijn heiligenleven hebben we de volgende uitspraken overgenomen:
- “Iemand kan schijnen te zwijgen, hoewel zijn hart anderen veroordeelt. Zo iemand is in feite onophoudelijk aan het spreken.”
- Tot een broeder die klaagde over zijn vele dwalende gedachten zei hij: “Spreid uw habijt uit en houd de wind vast”. En op het antwoord van de ander dat zoiets toch onmogelijk is, sprak de oudvader. “Evenmin kunt ge de gedachten beletten te komen. Maar het ligt wel in uw macht er aan te weerstaan.”  - En tegen een monnik die vroeg: “Waarom bevechten de duivels mij zo?” antwoordde hij: “Zijn het werkelijk duivels die u bevechten? Die vechten niet met ons zolang wij bezig zijn met onze eigen verlangentjes; dat zijn onze eigen duivels die ons kwellen totdat we ze hun zin geven. De echte duivels vechten tegen mensen van heel ander formaat.” (uit: Heiligenjaar 27 augustus; Orthodox Klooster Den Haag)                                                        

Mededelingen

  • Ontvangen in de orthodoxe kerk door de Heilige Mysteriën van de Doop en Myronzalving de dienares Gods Chloë Mara op 21 juli; ouders en peetouders van harte proficiat!;                                                                                  
  • Katja, een trouwe bezoekster van ons klooster en tevens een actieve persoon in de humanitaire contacten met Rusland heeft in de maand mei j.l. een hoge Russische staatsonderscheiding ontvangen. Zij ontving een onderscheiding in de orde van Catharina de Grote voor al het werk het humanitaire werk dat zij ten behoeve van Rusland heeft verricht. Tijdens het Feest van de H. Transfiguratie in het klooster – waar we veel bezoekers mochten verwelkomen – is Katja toegesproken en hebben wij de onderscheiding zelf kunnen bewonderen. Katja heeft inmiddels zowel in Rusland als in Nederland interviews gegeven n.a.v. deze uitreiking. Wij verheugen ons met Katja en zijn blij en trots met haar in ons midden. Nog vele jaren!; многая лета!                     
  • Dankzij de hulp van velen is er in de zomer veel werk verzet. Het hek van het klooster is weer prachtig opgeknapt (dank aan Thomas, Gerard en Gerrit); ook de tuin werd weer aangepakt en de kerk en het pelgrimsverblijf zijn verfrist (dank aan Froukje, Sarah, Natalia); in het bijzonder danken we Leen en Nel, die ondanks haar ziekte, het grote kruis aan de noordermuur van het klooster heeft opgeknapt en in een heldere sterke botenlak is gezet; heel hartelijk dank!                                                                                                                       
  • Ook ontving het klooster iconen waaronder een H. Nicolaas-icoon uit de Peloponesos (Griekenland) en een Niet-met-handengemaakte-icoon van Christus uit Georgië. Alle schenkers heel hartelijk dank!                                 
  • Voor het eerst blijken nu ook de Russische en Oekraïense zeewatersporters ons klooster te bezoeken. Via internet hebben de gelovige watersporters ons klooster gevonden. We mochten gasten ontvangen uit Moskou en St.Petersburg. De Heilige Nicolaas trekt aan; en vermoedelijk volgen er meer;                                                                                                              
  • Aangezien de verwarming van de kloosterkerk aan vervanging toe is hebben we naar mogelijkheden gezocht om een passende oplossing te vinden. Dankzij de hulp van Sebastian en Silouan hebben een alternatief gevonden. Hartelijk dank!                                                                                                                                                          
  • De zomer heeft weer veel passerende bezoekers voor het klooster opgeleverd. Ook de open zaterdagen vanwege het Tsjerkepaad trokken op sommigen dagen tussen de veertig en vijftig bezoekers. Op de laatste Tsjerkepaadmiddag en tevens Monumentendag/-weekend (8 en 9 september) heeft Marian een lezing gehouden over iconografie.                                                                                                                                                                                  
  • Allen hartelijk dank voor de giften zowel in natura, als tijdens de huisbezoeken en in de overschrijvingen en enveloppen met inhoud aan het klooster gegeven.

 

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329