Kloosternieuws / Kleasternijs

     

          

 

KLEASTERNIJS             “TROIJTSE”                   KLOOSTERNIEUWS   

  Informatieblad van het Russisch-Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra 

                                                    april-mei   2017

                             adres: Buorren 18  8584VC Hemelum                                tel.:0514581537;                                                                                          

www.kloosterhemelum.nl; e.mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.             

kloosterrekening: NL65INGB0006910488

≈ Christus is opgestaan! ≈ Христос Воскресе! ≈ 

≈ Hristos a Înviat! ≈ Kristus is ferriist! ≈      

≈ Χριστος Ανέστή! ≈ Kriste agchsda!

≈ Христос Вaскрс! ≈

Pasen

We bereiden ons voor op het Grote Feest van Pasen op zondag 16 april. Het Feest van de Opstanding van Onze Heer Jezus Christus. Vanaf  het Feest van Pasen zingen we en bidden we de Paastropaar tot aan de Teruggave van het Paasfeest op 24 mei vlak voor het Feest van Hemelvaart .  De tekst van de   Paastropaar luidt:                                                                                                               Christus is opgestaan uit de doden – Door Zijn dood vertreedt Hij de dood – En schenkt het leven aan het in het graf!  Христос воскесе из мертвих – смертию смерть поправ – и сущим во гробех живот даровав!        

Met Christus’ overwinning over de dood heeft Hij de kracht van zonde, dit is onze afstand tot God, door Zijn eigen leven te geven, te niet gedaan.  We zijn niet langer verloren in de zondeval met Adam en Eva. Het mensengeslacht verloor met hen de eenheid en de onsterfelijkheid in harmonie met God;  en werd verdreven uit  het Goddelijk paradijs. Christus heeft als een Tweede Adam de harmonie met God, als Zijn oprechte Zoon, hersteld. Alleen door Christus is onze weg naar God de Vader hersteld. Hij heeft de dood door Zijn dood overwonnen. Pasen is het Feest van Zijn Opstanding uit de dood en de mogelijkheid voor ons om met Christus ons leven (weer) meer op God te richten. Laten we daarom dit Feest vieren als een Feest der Feesten en als het begin van de grote geestelijke vreugde die we tegemoet (kunnen) gaan, want Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan! 

Antimins voor nieuwe parochie in Leeuwarden

Vreugdevol is ook het feit dat onze Aartsbisschop Simon 25 december vorig jaar persoonlijk de zgn.  antimins bracht bij zijn bezoek aan de nieuwe parochie van de Heilige Johannes de Doper in Leeuwarden. De antimins is een doek die over de altaartafel wordt gelegd en een reliek bevat. Dit is een verwijzing naar het verbond met de eerste altaren die relieken bevatten van christelijke martelaren. De dood van martelaren geeft nieuw leven aan het Lichaam van Christus, dat we de kerk noemen (Kol.1:24), zoals Christus zich voor ons heeft gegeven en nieuw leven geeft. Op de antimins is een afbeelding zichtbaar van de graflegging van Christus, zodat het altaar zowel tafel, graf en troon wordt met Christus als Hogepriester, die geboren is en gestorven, en zetelt op de troon aan de rechterhand van God de Vader. De antimins is ondertekent door onze patriarch Kyril van Moskou en geheel Rusland. Hij is het hoofd is van een van de orthodoxe kerken, die door handoplegging vanaf de eerste leerlingen van Christus ononderbroken via hun kerkelijke leiders, tot in onze tijd, één zijn met Christus . Alle parochianen en sympathisanten van de nieuwe parochie van harte gelukgewenst met deze gezegende start!  (de nieuwe parochie heeft ook al een website en facebookpagina!)

Renovatie dak van klooster

Ook vreugdevol is het feit dat we dit jaar een begin maken met de renovatie van ons kloostergebouw. Waarschijnlijk zal in de herfst worden begonnen met het dak. We houden u op de hoogte met de meer exacte verbouwingsperiode. We streven ernaar dat de diensten zo weinig mogelijk hinder er van zullen ondervinden. Voordat we kunnen beginnen aan andere werkzaamheden zullen we eerst het dak moeten aanpakken. Waarschijnlijk zal na de afronding later in het jaar begonnen worden met de renovatie van de kloostercel achterin het klooster en de eerste verdieping achter.   

Mededelingen                                                                                                                                                                              - Ontvangen in de Heilige orthodoxe kerk door de mysteriën van de H. Doop en Myronzalving  de dienaren Gods Jovan (20/1/)Leeuwarden; Johannes (24/3)Zwolle; Marina (1/4) Detmold(D); Nicolaas (4/4) ‘sHeerenberg;  alle ouders en peetouders van harte proficiat toegewenst!;                                                               - Op 27 februari overleed de secretaris van onze aartsbisschop aartspriester vader Grigoriy(Krasnotsvetov); vader Jewsewy diende op 4 maart mee in de begrafenisdienst in de kerk van vader Grigoriy in Rotterdam; Eeuwige gedachtenis!;                                                                                                                                                 - De kloostercatechese hebben we op 10 februari  afgesloten. Thema van de catechese was: de betekenis en gebruik van de bijbel in de orthodoxe kerk. In twee bijeenkomsten hebben negen parochianen en belangstellenden de catechese bijgewoond;                                                                                 - Begin februari bezochten vader Jewsewy en Nicolaas het St.Georgklooster in Goetschendorf ten noorden van Berlijn. Een huiswijding bij voormalige parochianen in Maagdenburg bracht ons in de buurt van dit nieuwe Russisch Orthodoxe mannenklooster. Het klooster heeft een nieuwe grote orthodoxe kerk en is gesitueerd op het terrein van een voormalig adellijk landgoed, waar wellicht ooit prins Bernhard en prinses Juliana op bezoek zijn geweest;                                                                                                                                                                           - Sinds eind februari is vader Konstantin uit Zaparozje (Oekraïne) te gast in ons klooster. Hij ondersteunt de diensten en vooral ook het koor.  We proberen ons Koor zowel voor het klooster als voor Leeuwarden te versterken. Bi de koorrepetities in Heerenveen  heeft vader Konstantin veelvuldig geholpen; belangstellenden voor het koor zijn van harte welkom;                                                                                                                                                                      - Ook dit jaar ontvingen we op 29 en 30 maart in ons jaarlijkse programma Met de grote Vasten in het klooster in totaal 16 bezoekers. Onze gasten kwamen uit verschillende delen van het land. Centraal stonden de vastendiensten, en daarmee verbonden lezingen. Dit jaar was het thema  “Deemoed in het werk van Efraïm de Syriër”. Hoogtepunten vormden de H. Liturgie van de Voorafgewijde Gaven en de Grote Boetcanon van H. Andreas. Alle gasten hartelijk dank voor hun voorbereiding, inzet en goede gaven, resulterend in het welslagen van deze alweer twaalfde Grote Vasten bijeenkomst in ons klooster;                                                                                                                                                               - Vanaf het begin van dit jaar mochten we alweer vier groepen ontvangen die belangstellingen tonen voor de orthodoxe kerk en haar traditie. De groepen zijn merendeels afkomstig uit protestantse kerken. Totaal bedroeg het aantal belangstellenden voor een rondleiding rond de 70 personen.  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  UITNODIGING  ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈                                                                               KLOOSTERFEEST van de HEILIGE NICOLAAS                                                                                             Zondag 21 mei  18.00 uur Vigilie                                                                                                                                                   Maandag 22 mei 10.10 uur: Uren (gelegenheid voor biecht);                                                                                                                  10.30 uur: Heilige Liturgie;

Diensten

Dagelijkse diensten  (niet op zaterdagavond en zondagochtend)                                                                                                                 6.15  uur (Mesonyktikon/Uren/Typika) en 17.00 uur (9e Uur/Vesper)                                                                                                        Elke zaterdagochtend  7.45 uur    Gedachtenis voor overledenen(panichide/parastasis)                                                                      Elke donderdagavond    18.00 uur – Akathist ter ere van de H. Nicolaas van Myra, de Wonderdoener

In de Grote Week van donderdag 13 t/m zondag16 april géén diensten in het klooster; we verwijzen naar de diensten in de Russisch-Orthodoxe Kerk te Groningen, Ganzevoortsingel 2 (tel.050 - 312 6886)

zondag 16 april  Leeuwarden  17.00 uur    Grote Paasvesper (De Stelp)    

(iedereen van harte welkom om Paaswensen uit te wisselen!!!; ook gelegenheid om Paasmandjes te wijden)

woensdag 26 april           9.00 uur         H. Liturgie    

 zaterdag 29 april             17.30 uur        Vigilie(Всеночная)                                                                                                  

zondag 30 april  Leeuwarden  10.30 uur   H. Liturgie (Myrondraagsters (Жен Мироносиц)                                 

zaterdag 6 mei                          10.00 uur     H. Liturgie (H. Grootmartelaar Georgios(Вмч.Георгия Победоносца))

woensdag 10 mei                11.00 uur!      H. Liturgie (Midpinksteren – Преполовения)                                                               

zondag 14 mei  Leeuwarden 16.00 uur          Vesper                                                                                                     

woensdag 17 mei                  9.00 uur       H. Liturgie                                                                                                          

zondag  21 mei                           18.00 uur   Vigilie(Всеночная) (Перенесение мощей святителa Николая (1087))                

maandag 22 mei                 10.30 uur    H. Liturgie (Overbrenging relieken H. Nicolaas 1087) KLOOSTERFEEST                   

woensdag 24 mei                 17.30 uur   Vigilie(Всеночная) (Вознесение)                                             

donderdag 25 mei                10.30 uur   H. Liturgie ( Hemelvaart van de Heer)                                                                       

zondag 28 mei Leeuwarden 10.30 uur   H. Liturgie (HH. Vader 1e Oecumenische Concilie 325)

2017   ПАСХА   PASEN   ВАСКРС   PAŞTI   ΠΑΣΧΑ   2017

≈ Christus is opgestaan! ≈ Христос Воскресе! ≈

≈ Hij is waarlijk opgestaan ≈ Воистину Воскресе! ≈

Vriendelijke groeten, vader Onufry & vader Jewsewy


                              

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. info@kloosterhemelum.nl

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329