Kloosternieuws / Kleasternijs

Broeders en zusters!

Een tijd van beproevingen is gekomen. Dit voelt zwaar, ongemakkelijk, oncomfortabel, beangstigend, pijnlijk, verdrietig. Ook is het niet overal en niet altijd mogelijk om met ontzag te bidden in de kerk, samen het kerkvolk. Het zou een ernstige fout en een ernstige zonde zijn om dit te zien als een beletsel voor onze geestelijke groei en ons over te geven aan moedeloosheid, verdriet en luiheid. We allen hebben een ander geschenk van het leven gekregen dan we hadden verwacht, maar laten we dan eens aandachtig kijken naar hetgeen we eigenlijk hebben ontvangen: ontberingen, afzondering, beperking van onze zozeer gewaardeerde vrijheid, problemen rond de zorg voor onze naasten en in het bijzonder voor onze oudsten. Als we kijken naar deze verschijnselen waartoe we in ons leven nu gedwongen zijn, beseffen we langzamerhand dat dit precies is wat de Heilige Kerk ons aanreikt tijdens de Vasten. In de regel, wanneer we te krijgen hebben met de canonieke vastenregels, ervaren we deze beperkingen anders dan we de huidige situatie – die er sterk op lijkt – ervaren. Als dan ons geestelijk verlangen om de Heer met heel onze ziel te danken voor deze beproevingen nog niet is ontwaakt, laten we dan in de eerste plaats in de eerste plaats beseffen dat dit verschijnsel vanuit spiritueel oogpunt positief is. In afwachting van onze toekomstige dankzegging aan de Heer, moeten we de situatie waarin we ons bevinden volledig aanvaarden. Verwerp niet wat niet meer gecorrigeerd kan worden, maar werk bewust en bereidwillig om ervoor te zorgen dat het verval, de ziekte en het sterven dat we om ons heen zien, worden overwonnen door onze bereidwilligheid om een gezond leven te leiden. Voor de mens die in Christus gelooft, Gods volgens het Orthodoxe geloof belijdt en volgens Zijn geboden leeft, heeft deze levenswil een bijzondere waarde, aangezien dit proces niets anders is dan het aanvaarden van Gods wil en het navolgen daarvan in deelname aan Christus kruisiging, op weg naar Zijn opstanding. Dierbare broeders en zusters, ouders en kinderen! Laten we niet vergeten dat het kerkelijk gebed tot veel in staat is. Door te bidden, vertrouwend op de wil van God, kunnen ons zulke gaven worden geschonken waar we niet eens van kunne dromen. Door te bidden, kan ons het talent van dankzegging worden geschonken. Het is altijd nuttig, voor ons allen, om ons te oefenen in het waarachtige, diepe gebed, het soort gebed dat de geestelijke lente ademt en dat aanzet tot een heilig leven volgens een door berouw gereinigd geweten, het gebed dat niet beperkt wordt door de muren van kerken of door het tijdstip van een formele beoefening. Wederom zijn tijden gekomen waarin de mogelijkheden voor gebed zijn beperkt, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit spoedig voorbij zal zijn. Allen dienen de door de overheid voorgestelde en opgelegde preventieve richtlijnen en verordeningen tegen de epidemie aanvaarden en na te volgen. Het is voor ons belangrijk en bemoedigend te zien, dat deze maatregelen, die ons in sommige kerkelijke tradities beperken, geen strijd tegen de Kerk vertegenwoordigen, maar gedicteerd worden door zorg voor de volksgezondheid, iets wat wij als Orthodoxe Christenen op een godsdienstige manier moeten steunen. Mijn oproep aan de rectoren van de parochies van het Nederlands Bisdom van de Russisch-Orthodoxe kerk blijft van kracht: dat zij zelf, samen met hun parochieraden, zelfstandig besluiten, afhankelijk van de huidige lokale situatie: 1. op welke wijze aanwezigheid van kerkleden tijdens de diensten en deelname aan de sacramenten kunnen worden verzorgd; 2. of zij een beperkt aantal leden toelaten tot de kerk tijdens de diensten, of de kerk voor een bepaalde periode sluiten. Ik adviseer om deelname aan het kerkelijk gebed in beeld en geluid mogelijk te maken door middel van opnames of uitzendingen van kerkdiensten op het internet. Tegelijkertijd dient de mogelijkheid om Communie te ontvangen, evenals de individuele deelname aan andere sacramenten, te blijven, ook als er op plaatselijk niveau wordt besloten om de diensten achter gesloten deuren te houden. In dergelijke gevallen dient de geestelijkheid, in samenspraak met de Parochieraad en de parochianen, door middel van elektronische correspondentie, de mogelijkheid te creëren voor privébezoeken aan de kerk voor Communie, biecht of deelname aan andere sacramenten of aangevraagde diensten tot maximaal het aantal parochianen dat is toegestaan door de overheid staat. Het tijdstip van dergelijke bezoeken moet altijd worden overeengekomen met de priester of de verantwoordelijke medewerkers van de parochie. Laat ons deze heilvolle kelk der beproeving drinken en de Naam van de Heer te allen tijde aanroepen, op elke stap van onze heilvolle weg tot het koninkrijk van leven, liefde en geluk in God! Met liefde en Gods zegen aanroepend over u allen, + Elisey, Aartsbisschop van Den Haag en Nederland

Een tijd van beproevingen is gekomen. Dit voelt zwaar, ongemakkelijk, oncomfortabel, beangstigend, pijnlijk, verdrietig. Ook is het niet overal en niet altijd mogelijk om met ontzag te bidden in de kerk, samen het kerkvolk.

Het zou een ernstige fout en een ernstige zonde zijn om dit te zien als een beletsel voor onze geestelijke groei en ons over te geven aan moedeloosheid, verdriet en luiheid. We allen hebben een ander geschenk van het leven gekregen dan we hadden verwacht, maar laten we dan eens aandachtig kijken naar hetgeen we eigenlijk hebben ontvangen: ontberingen, afzondering, beperking van onze zozeer gewaardeerde vrijheid, problemen rond de zorg voor onze naasten en in het bijzonder voor onze oudsten.

Als we kijken naar deze verschijnselen waartoe we in ons leven nu gedwongen zijn, beseffen we langzamerhand dat dit precies is wat de Heilige Kerk ons aanreikt tijdens de Vasten. In de regel, wanneer we te krijgen hebben met de canonieke vastenregels, ervaren we deze beperkingen anders dan we de huidige situatie – die er sterk op lijkt – ervaren. Als dan ons geestelijk verlangen om de Heer met heel onze ziel te danken voor deze beproevingen nog niet is ontwaakt, laten we dan in de eerste plaats in de eerste plaats beseffen dat dit verschijnsel vanuit spiritueel oogpunt positief is. In afwachting van onze toekomstige dankzegging aan de Heer, moeten we de situatie waarin we ons bevinden volledig aanvaarden. Verwerp niet wat niet meer gecorrigeerd kan worden, maar werk bewust en bereidwillig om ervoor te zorgen dat het verval, de ziekte en het sterven dat we om ons heen zien, worden overwonnen door onze bereidwilligheid om een gezond leven te leiden. Voor de mens die in Christus gelooft, Gods volgens het Orthodoxe geloof belijdt en volgens Zijn geboden leeft, heeft deze levenswil een bijzondere waarde, aangezien dit proces niets anders is dan het aanvaarden van Gods wil en het navolgen daarvan in deelname aan Christus kruisiging, op weg naar Zijn opstanding.

Dierbare broeders en zusters, ouders en kinderen! Laten we niet vergeten dat het kerkelijk gebed tot veel in staat is. Door te bidden, vertrouwend op de wil van God, kunnen ons zulke gaven worden geschonken waar we niet eens van kunne dromen. Door te bidden, kan ons het talent van dankzegging worden geschonken. Het is altijd nuttig, voor ons allen, om ons te oefenen in het waarachtige, diepe gebed, het soort gebed dat de geestelijke lente ademt en dat aanzet tot een heilig leven volgens een door berouw gereinigd geweten, het gebed dat niet beperkt wordt door de muren van kerken of door het tijdstip van een formele beoefening.

Wederom zijn tijden gekomen waarin de mogelijkheden voor gebed zijn beperkt, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit spoedig voorbij zal zijn. Allen dienen de door de overheid voorgestelde en opgelegde preventieve richtlijnen en verordeningen tegen de epidemie aanvaarden en na te volgen. Het is voor ons belangrijk en bemoedigend te zien, dat deze maatregelen, die ons in sommige kerkelijke tradities beperken, geen strijd tegen de Kerk vertegenwoordigen, maar gedicteerd worden door zorg voor de volksgezondheid, iets wat wij als Orthodoxe Christenen op een godsdienstige manier moeten steunen.

Mijn oproep aan de rectoren van de parochies van het Nederlands Bisdom van de Russisch-Orthodoxe kerk blijft van kracht: dat zij zelf, samen met hun parochieraden, zelfstandig besluiten, afhankelijk van de huidige lokale situatie: 1. op welke wijze aanwezigheid van kerkleden tijdens de diensten en deelname aan de sacramenten kunnen worden verzorgd; 2. of zij een beperkt aantal leden toelaten tot de kerk tijdens de diensten, of de kerk voor een bepaalde periode sluiten. Ik adviseer om deelname aan het kerkelijk gebed in beeld en geluid mogelijk te maken door middel van opnames of uitzendingen van kerkdiensten op het internet. Tegelijkertijd dient de mogelijkheid om Communie te ontvangen, evenals de individuele deelname aan andere sacramenten, te blijven, ook als er op plaatselijk niveau wordt besloten om de diensten achter gesloten deuren te houden. In dergelijke gevallen dient de geestelijkheid, in samenspraak met de Parochieraad en de parochianen, door middel van elektronische correspondentie, de mogelijkheid te creëren voor privébezoeken aan de kerk voor Communie, biecht of deelname aan andere sacramenten of aangevraagde diensten tot maximaal het aantal parochianen dat is toegestaan door de overheid staat. Het tijdstip van dergelijke bezoeken moet altijd worden overeengekomen met de priester of de verantwoordelijke medewerkers van de parochie.

Laat ons deze heilvolle kelk der beproeving drinken en de Naam van de Heer te allen tijde aanroepen, op elke stap van onze heilvolle weg tot het koninkrijk van leven, liefde en geluk in God!

Met liefde en Gods zegen aanroepend over u allen, + Elisey, Aartsbisschop van Den Haag en Nederland

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329