Kloosternieuws / Kleasternijs

     

          KLEASTERNIJS             “TROIJTSE”                   KLOOSTERNIEUWS   

    Informatieblad van het Russisch-Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra 

                                                   september-november 2016         

          adres: Buorren 18,8584VC Hemelum,                                   

                         tel.:0514-581537;                                                       www.kloosterhemelum.nl; e.mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                            

 kloosterrekening: NL65INGB0006910488

                                                                                                                                        

                                                                                                    

Het begin van het nieuwe kerkelijke jaar en de kerkelijke feesten

Altijd wanneer we de zomervakantie afsluiten en het najaar begint, staan we eigenlijk weer opnieuw in ons leven, gezin, en alle andere contacten in ons werk of  opleiding of anderszins. Er is iets verandert of er blijkt misschien wel (te) weinig verandert. Veel van onze dagelijkse bezigheden en verplichtingen staan in een ander licht. Het is juist in deze periode dat de kerkelijke feesten deze aspecten van het leven naar voren brengen en ze plaatsen in het licht van Christus. Het Feest van de Transfiguratie op 19 augustus (Mt.17:1-9) verwijst naar de Verheerlijking van Christus op de berg Thabor, waarbij een goddelijk licht Hem omstraalde terwijl de profeten Mozes en Elia verschenen. Een feest dat de goddelijke natuur van Christus aan zijn leerlingen openbaart. Het is dit ongenaakbare ongeschapen licht dat ons het besef geeft, dat we willen delen in dit licht, maar dat vereist  een noodzakelijke transfiguratie van ons eigen leven. Toekeren naar God is omkeren in je eigen leven en vertrouwen dat Hij je tekorten en onvolkomenheden in het Licht van verandering plaatst. Het kerkelijk jaar eindigt vlak na het Feest van het Ontslapen van de Moeder Gods op 28 augustus. Want dit belangrijkste Moeder Godsfeest brengt haar begrafenis naar voren als die van de allerhoogste onder de heiligen, omdat zij het door haar instemming het mogelijk heeft gemaakt dat Christus op aarde kwam (Lk.1:26-38). De Moeder van het Leven (in Christus) overschrijdt de grens van ons leven, om onophoudelijk in gebed ons verbonden te laten zijn met het leven in Christus. Het is dan ook niet opmerkelijk dat het nieuwe kerkelijk jaar begint (14 september) vlak voor het Feest van de Geboorte van de Moeder Gods op 21 september. Beide Moeder Godsfeesten omsluiten als het ware het gehele  jaar van Christus’ heil. Zo voert de kerk ons verder naar het Kruisverheffingsfeest op 27 september om ons opnieuw te laten ervaren en te beseffen dat in deze wereld de weg naar God langs de weg van het kruis gaat, zoals onze Heer Jezus Christus ons heeft aangeven.  En wij hebben de mogelijkheid om aan deze krans van feesten deel te nemen. (zie voor overzicht kerkelijke feesten verder)

De rondweg, het oude Hemelumer klooster en een expositieplan                                                                                             

Volgend jaar zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van de rondweg langs ons dorp Hemelum. Omdat een deel van de rondweg over het voormalig middeleeuwse kloosterrein gaat zal er vooraf archeologisch onderzoek plaatsvinden. We hebben al enige jaren contacten met onze lokale (amateur) archeoloog Auke Bult die al in 2002 interessante vondsten heeft gedaan op het voormalig kloosterterrein. Hij heeft in verband daarmee contact met ons opgenomen om de mogelijkheid te onderzoeken de exponenten bij ons onder te brengen en te exposeren. Het klooster heeft van harte ingestemd. Vooral ook omdat zij  geïnteresseerd is in de geschiedenis van het oude Hemelumer klooster. We hebben immers sinds 2002 een deel van een oude sarcofaag (12e eeuw) – vermoedelijk afkomstig van het kerkhof van de oude Sint Odulphusabdij – in onze kloosterkerk ten toon gesteld voor toeristen en belangstellenden. Ook is door ons in de dorpskrant De Muddejeyer regelmatig over het oude klooster geschreven.                                                          We hebben inmiddels een kleine wurkgroep opgezet om een begin te maken met een expositieplan. Naast enkele scherven van potten en kleine voorwerpen is de vondst van de ligging van voormalige kloostergrachten en aanwijzingen van ommuring interessant. Volgens sommige bronnen is er al in 1187 sprake van een klooster te Hemelum. Het oude klooster van Hemelum droeg de naam van Sint Nicolaas – net zoals nu het nieuwe klooster - en had grondbezit tot in West-Friesland. De bronnen veronderstellen dat dit klooster is opgericht vanuit het ca. vijftig jaar eerder gestichte St. Odulphusklooster te Stavoren! Het klooster van Stavoren is in het jaar 1495 definitief overgegaan naar Hemelum. Het oude Sint Nicolaasklooster is toen opgegaan in het grotere Sint Odulphusklooster.  Als gevolg van de Reformatie werden in 1580 alle kloosters in Friesland gesloten en afgebroken, dus ook het St. Odulphusklooster hier in Hemelum. Het Russisch orthodox klooster is van mening dat dit expositieplan niet een aangelegenheid is voor haar alleen, maar dat het van belang is voor het gehele dorp en omgeving.  Daarom gaan we in de komende periode  zoeken naar verbreding van de ondersteuning van onze plannen in ons dorp en nabije omgeving.

Mededelingen

- Ontvangen in de Heilige orthodoxe kerk door de mysteriën van de H. Doop en Myronzalving  de dienaar Gods Sava (4/3) Nagele; Melania (25/6) Makkum; Danilo (2/7) Lemmer; Victor (6/7) Sacramento (California USA); Anastasia (30/7) Leeuwarden; alle ouders en peetouders van harte proficiat toegewenst!

- Huwelijkskroning  in onze kerk vond plaats op 28/5 Vladimir&Ludmilla (Praag) en op 7/8 Johannes&Vera (Blokzijl) allen van harte proficiat toegewenst!                                                                                                                      - Huisbezoeken/wijdingen vonden in deze periode plaats in Fryslân (11x); Groningen(6x) en in Drenthe (3x);                                                                                                                                                                                - Evenals de voorgaande jaren worden er weer catechese/informatie bijeenkomsten gehouden in Leeuwarden en in het klooster. De eerste bijeenkomst in Leeuwarden zal zijn in de maand oktober. De deelnemers van vorig jaar zullen weer een uitnodiging ontvangen. Het thema van de catechese is dit jaar De betekenis en gebruik van de Bijbel in de orthodoxe kerk . Deze catechese zal in het klooster in het begin van het nieuwe jaar worden herhaald.  Ook andere geïnteresseerden van harte welkom, zowel in Leeuwarden als in het klooster;                                                                                                               – De jaarlijkse St.Odulphusbedevaart van 12 juni vond dit jaar plaats op een zondag. Er was veel belangstelling voor de bedevaart dit jaar. Er namen ongeveer 40 pelgrims deel aan de tocht over het water van de Morra. Vanwege de zondag en het feest van de heilige Odulphus werd er in het klooster een Heilige Liturgie gevierd waarmee het feest extra luister werd gegeven;                                                                                                                       - He klooster heeft sinds kort prachtige nieuwe kloosterdeuren! Ze vallen op en trekken nieuwe passanten.  Vooral Alex hartelijk dank voor deze prachtige nieuwe entree in ons klooster en ook Leen voor het lakwerk. Er zullen nog onderdelen worden toegevoegd, zoals de orthodoxe kruizen. Het wordt alleen nog maar mooier!;                - Op 13 juni ontvingen we de PKN-jongerengroep van ons dorp. Vader Jewsewy gaf uitleg wat hoe het gaat om monnik te worden en welke gevolgen dat voor je leven heeft. Na afloop werd hij uitgenodigd samen met de jongeren bij de pannenkoekenavond te zijn ter afsluiting van hun catechesejaar;                                                                              - In de maand juni is de gezondheid van hegoumena Maria van het Grieks-orthodoxe vrouwenklooster in Asten  snel achteruitgegaan. Zij ontsliep in de Heer op 24 juni. Vader Jewsewy bezocht de begrafenisdienst op 28 juni;           - Bij het Feest van de Heilige Transfiguratie op 19 augustus in ons klooster heeft een fotograaf van het Friesch Dagblad een prachtige foto van de fruitwijding gemaakt. De volgende dag verscheen een mooie grote foto van de dienst in de krant;                                                                                                                                                                                             - een verzoek aan metropoliet Sava van de Poolse orthodoxe kerk om tijdelijke hulp bracht de novice Jaroslaw n

woensdag 21 september     10.30 uur!  – H.Liturgie (Feest Geboorte vd Moeder Gods (Рождество Пресв. Богородицы))

dinsdag 27 september         10.30 uur!  – H.Liturgie (Feest van Kruisverheffing (Воздвижение)) 

maandag 28 september       11.00 uur    – H.Liturgie (Nafeest van Kruisverheffing (Воздвижение)) 

zondag 2 oktober                  10.30 uur     – LEEUWARDEN – H.Liturgie

donderdag 6 oktober            8.00 uur     - H. Liturgie (H.Johannes de Doper (Св Иоанна Крестителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

donderdag 13 oktober         17.30 uur   - Grote Vesper en Akathist van de Moeder Gods (Покров)

vrijdag 14 oktober                10.30 uur!  – H.Liturgie (Feest Bescherming van de Moeder Gods)

zondag 16 oktober               16.00           –  LEEUWARDEN – vesper

zaterdag 22 oktober            10.00 uur   – H.Liturgie (H.Apostel Jakob  (Ап Иакова

woensdag 26 oktober         8.00 uur – H.Liturgie (Iverskaja icoon (Иверская икона)

zondag 30 oktober             10.30 uur –  LEEUWARDEN – H.Liturgie

donderdag 3 november     17.30 uur  - Grote vesper en Akathist Moeder Gods

vrijdag 4 november            10.30 uur! H.Liturgie (Moeder Gods van Kazan) (Казанская)

zaterdag 5 november        12.00 uur – Grote Algemene Panichide overledenen (Димитриевская родительская суббота)

vrijdag 11 november          8.00 uur  - H.Liturgie (H. Anastasia van Rome)

zondag 13 november        16.00     –  LEEUWARDEN - vesper

zondag 20 november        18.30 uur  - Grote Vesper en Liti van het Feest  (Собор архистратига Михаила)

maandag 21 november    10.30 uur! – H.Liturgie (Aartsengel Michael en alle Hemelse Krachten)                                                

zondag 27 november       10.30 uur –  LEEUWARDEN – H.Liturgie

                                        

Freonlike groetnis, fader Onufry en fader Jewsewy

                              

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. info@kloosterhemelum.nl

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329