Programma's voor het onderwijs

Inleiding

Het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaas te Hemelum is gesticht in 1999. Het klooster valt onder het Aartsbisdom van Brussel - België en Den Haag en Nederland van de Russisch Orthodoxe Kerk (Patriarchaat van Moskou).
Het orthodoxe klooster in Hemelum is het enige klooster in het noorden van ons land dat nog in een authentieke christelijke kloostertraditie staat. Vanwege deze bijzonderheid ontvangt het kleine klooster al geruime tijd groepen voor rondleidingen. In de afgelopen acht jaar hebben naar schatting achtduizend bezoekers het klooster aangedaan. Een klein deel van deze bezoekers bestond uit groepen jongeren van basisscholen en uit het middelbaar onderwijs. Verzoeken voor rondleidingen kwamen onder meer vanuit kerkelijke kring (bijv. katechesegroepen), van basis- en middelbare scholen uit Zuidwest Fryslân, of spontane visites tijdens vakantieperioden.
Uit deze ervaringen hebben we inmiddels al een drietal programma’s voor bovengenoemde categorie kunnen ontwikkelen. Een tweetal programma’s wordt al enige jaren uitgevoerd met de hoogst groepen van de basisschool De Barte in Hemelum, die elk jaar rond St.Nicolaas het klooster bezoeken. Verder is er voor de katechesegroepen een speciaal programma waarin met name de talloze cultuur-historische elementen in de kloosterkerk (iconen, kruizen, decoratie, boeken etc.) als aanleiding voor een gesprek over geloofsleven, worden gebruikt. Daarnaast is het klooster van plan (vooral voor de jeugd) ook aandacht te schenken aan het cultureel-historische gegeven dat het oudste klooster van Fryslân ooit in Hemelum heeft gestaan.
In de onderstaande tekst worden deze programma’s en hun mogelijkheden verder toegelicht.


JEUGDPROGRAMMA’S IN HET ORTHODOX KLOOSTER TE HEMELUM

Er zijn twee programma’s waarbij de nadruk ligt op informatieoverdracht. Bij de twee andere programma’s is gekozen voor een vorm van spelenderwijs leren.  A. INFORMATIE-PROGRAMMA’S


A.1. (nieuw) Het oudste en het jongste Friese klooster

Doel: het verschil te weten tussen een kerk en een klooster en iets van de betekenis van de Friese kloosters voor de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van Fryslân/Nederland.
Doelgroep: hoogste groepen basisschool en alle groepen middelbare scholen (waarbij vooraf vermelding van nivo)
Middel: rondleiding (er is een lesbrief in ontwikkeling); folder met informatie over het klooster en haar geschiedenis
Groepsgrootte: ca.18 leerlingen (afwijkingen voor grotere aantallen in overleg)
Duur: ca. 50 minuten
Kosten: 3 euro per deelnemende leerling

In het programma wordt ingegaan op de historie van het oude St.Odulfusklooster. Het klooster bezit als enige een relict van het oude St.Odulfusklooster, een fragment van een oude sarcofaag van het oude klooster kerkhof. Het oude klooster is verdronken voor de kust bij Stavoren, maar de kloostergemeenschap werd overgebracht naar Hemelum, waar het tot 1580 nog heeft gestaan als het St.Odulfusklooster van Stavoren te Hemelum. Er zal informatie worden gegeven over de werkzaamheden van de middeleeuwse klooster in Fryslân.
Daarnaast wordt uitgelegd hoe een klein klooster als het onze functioneert in deze (post)moderne tijden.
Er wordt iets uitgelegd over een dienst en de oude teksten(o.m. in kerk-slavisch) die daarbij worden gelezen.
Er wordt zoveel mogelijk getracht de kennis die de leerlingen zelfs reeds hebben meer naar voren te halen en aan te vullen of te corrigeren.


A.2.  Het christendom en de orthodoxe kerk: drie en één

Doel: Onderscheid weten te maken tussen de hoofdstromingen in het christendom: protestantisme, katholicisme en orthodoxie. Kenmerken van het orthodoxe geloof herkennen.
Doelgroep: hoogste groepen basisschool en alle groepen middelbare scholen (waarbij vooraf vermelding van nivo)
Middel: rondleiding (er is een lesbrief in ontwikkeling); in enkele gevallen video of powerpoint presentatie van orthodox klooster; kloosterfolder met informatie over het klooster
Groepsgrootte: ca.20 leerlingen (afwijkingen voor grotere aantallen in overleg)
Duur: ca. 40 minuten tot 60 minuten (afhankelijk van de vertoning van de video)
Kosten: 3 euro per deelnemende leerling
 
Deze rondleiding heeft vooral de bedoeling om de religieuze elementen in de inrichting van de kloosterkerk te herkennen (kruizen, iconen met Christus, Sint Nicolaas etc.).  In plaats van een aaneengesloten verhaal wordt sterk met de vragen en opmerkingen van de leerlingen gewerkt n.a.v hetgeen ze in de kloosterkerk zien. (wat denk je wat dat is?) Deze opmerkingen worden gebruikt om toelichting te geven op hetgeen we in de orthodoxe kerk kunnen zien. Tegelijkertijd wordt er getracht om elementen van ‘religieus besef’ door de leerlingen bij zich zelf te laten herkennen.
Het is niet noodzakelijk dat de leerlingen een christelijke achtergrond hebben. Het klooster gaat van de veronderstelling uit dat iedereen in minder of meerdere mate een bepaald religieus besef heeft.
Wel heeft het programma de bedoeling om de breedte van het christendom in zijn drie hoofdvarianten (protestantisme, katholicisme en orthodoxie) naar voren te laten komen, zonder de indruk te wekken dat dit allemaal op hetzelfde neerkomt.   


PELGRIMAGE/WANDELING IN OMGEVING??? ST.ODULFUS
 

B. SPEL-PROGRAMMA’S

1. Sinterklaas of Sint Nicolaas?
Doel: Spelenderwijs kennis opdoen van Sinterklaas en “heiligheid” in de christelijke traditie;
Doelgroep: hoogste groepen van de basisschool;
Middel: informatie over zichtbare elementen in de kloosterkerk (iconen) en een quiz(wedstrijd met prijsjes/surprises), groep in kleine groepjes verdelen);
Groepsgrootte: ca.15 leerlingen (afwijkingen voor grotere aantallen in overleg)
Duur: ca. 45 minuten;
Kosten: 3 euro per deelnemende leerling.

2. Hoe schrijf ik mijn naam in het Russisch?
Doel: Spelenderwijs kennis opdoen van het Russisch, als (schrijf)taal;
Doelgroep: hoogste groepen basis- of laagste groepen middelbare school;
Middel: informatie over enkele Slavische/Russische?Griekse teksten op (oude)iconen en in liturgische boeken; wat staat er in die boeken?; alfabet en eenvoudige schrijfopdrachten(wedstrijd);
Groepsgrootte: ca.15 leerlingen (afwijkingen voor grotere aantallen in overleg)
Duur: ca. 45 minuten;
Kosten: 3 euro per deelnemende leerling.


Voor meer informatie:

Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nicolaas
Buorren 18
8584 VC  HEMELUM
0514 – 581537
info@kloosterhemelum

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329