Paneel 1

Hemelum, Buorren 18 – De historie van de Friese kloosters
Als startpunt is het Russisch Orthodox Klooster gekozen, omdat dat het nog het enig bestaande klooster in Friesland is, waar bovendien de oude oorspronkelijke middeleeuwse kloostertraditie terug te vinden is . Weliswaar geen rooms-katholiek maar een orthodox klooster, zoals vele orthodoxe kloosters in Oost en Zuidoost Europa. De meeste orthodoxe kloosters zijn ouder dan de westerse kloosters. Op het eerste paneel treffen we een beschrijving van de oorsprong van het monastieke leven en de historie van de Friese kloosters (w.o. de St. Odulphusabdij).

 

routekaart a - kopie - kopie.pngPelgrimerende monniken brachten het monastike leven uit het oosten naar West-Europa

Vooral pelgrimerende monniken op weg naar het Heilige Land deden de oude kloosters aan in Egypte, Palestina en elders in het Middellandse Zeegebied. Zij brachten informatie over deze kloosters naar West-Europa. Een van de meest bekende was de Heilige Athanasios van Alexandrië, die de Heilige Antonius de beroemdste kluizenaar in de Egyptische woestijn van die tijd, heeft gekend. Tijdens Athanasios’ ballingschap in Trier (Duitsland) in de eerste helft van de 4e eeuw heeft hij veel over het Egyptische monastieke leven vertelt. Ook de Heilige Kassianos, die de oudste kloosters van Zuid-Frankrijk heeft gesticht na zijn reizen in Egypte, Palestina en Klein-Azië heeft veel bijgedragen aan de verdere verspreiding van kloosters in West-Europa in de 5e en 6e eeuw. Beroemd zijn ook de kloosters in Midden-Frankrijk, die verbonden waren met de Heilige Martinus van Tours uit de 4e eeuw. Een heilige waar we later veel van hoorden en die tot op de dag van vandaag nog op de 11e november gedacht wordt. Maar Noord-Nederland is vooral vanuit het Angelsaksische Engeland in contact gekomen met het monastieke leven. Het meest bekend werd de Heilige Willibrord, eerste bisschop van Utrecht en ook Apostel van de Friezen genoemd. Willibrord was afkomstig uit Engeland en heeft een monastieke vorming ontvangen in een Iers klooster. Vanuit dit klooster vertrok hij in 690 naar Frisia, zoals het westelijke deel van het toenmalige Nederland werd genoemd. Willibrord omringde zich met een gemeenschap van geestelijken die vanuit Utrecht hun missie uitvoerden.

St.Odulphusklooster in Stavoren ooit oudste klooster in Noord-Nederland

De eerste kloosters waren geen grote gemeenschappen in omvangrijke gebouwen. De meeste gemeenschappen waren gestart door eenlingen (kluizenarijen) of vestigingen van enkele kloosterlingen met de bedoeling het christelijke geloof in het omringende gebied te verspreiden. Zo verging het ook een groep van enkele kloosterlingen in de 9e eeuw die vanuit de stad Utrecht, de opdracht kregen zich in Stavoren te vestigen. Er was geen klooster, maar wel een gemeenschap van geestelijken die een levensregel volgden (een gebedsregel, samenkomsten van geestelijken en de pastorale bediening van de christenen in de omgeving). De centrale figuur rond deze eerste ‘’monastieke’’ gemeenschap was de Heilige Odulphus (775-855). In de periode van Odulphus zendingswerk werd de Zuiderzeekust onveilig gemaakt door de Vikingen. Zo is bekend dat rond 835 de stad Staveren geplunderd is en andere handelsnederzettingen in de omgeving. Toch heeft Odulphus indruk gemaakt, want ruim tweehonderd jaar na zijn verblijf in Zuidwest Fryslân in 1132 werd vanuit Utrecht een klooster gesticht in de stad Staveren. Dit keer een echte kloostergemeenschap die zou vallen onder de orde van de Benedictijnen. Met de stichting van het St.Odulphusklooster in Stavoren werd een van de oudste klooster in Noord-Nederland opgericht.

 

VorigeStavoren oude zegel H.Odulphus (1).jpg

Volgende

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329