Theofanie

Theofanie, Godsverschijning; Doop des Heren in de Jordaan:
( 6 /19 januari ):

Bij de Kerkvaders droeg deze dag de naam van LICHTFEEST om de katechumenen die zojuist de Doop hadden ontvangen. De naam is ook Theofanie, Godsverschijning, omdat God nu op bijzondere wijze heel Zijn wezen openbaart.
We kennen de Godsverschijning op de Sinaï, waar God aan Moses de Geboden gaf te midden van ontzagwekkende natuurverschijnselen: aardbeving en vuur en angst.


Hoe geheel anders is dit stille gebeuren dat op de omgeving nauwelijks indruk maakte, maar dat voor ieder die zich daarvoor openstelt, nog steeds de vreugdescheppende openbaring is van het innerlijk Wezen van God. De stem van de Vader spreekt tot Zijn geliefd Zoon terwijl de goddelijke Geest zichtbaar op Hem neerdaalt. De onbekende God Die al onze kenvermogens zo volkomen te boven gaat. De Schepper van het zichtbare universum, onderdeel van een nog veel grootsere onzichtbare werkelijkheid, maakt ons Zijn innerlijk wezen bekend als een Verbond van liefde. Hij is een Vader die spreekt over Zijn geliefde Zoon, en Hij herhaalt nog eens met nadruk: “In wie ik mijn welbehagen heb”.
Dit is de hoofdgedachte die aan elk ander motief van het feest zijn glans verleent. En tegelijk is daar de Doop van Christus door Johannes, waardoor de mogelijkheid geschapen wordt van onze waarachtige Doop in Christus. Alles wat op dit feest herdacht wordt is als het ware ondergedompeld in deze stroom: het telkens weer opklinkende thema van de Jordaan, de geliefde rivier van het uitverkoren volk.
Deze wild stromende grens, die onoverkomelijke barrière, was eens door God opengelegd om Zijn volk toegang te verlenen tot het Beloofde Land, na de geslachtenlange dwaaltocht door de woestijn. De Jordaan waste de melaatsheid weg van Naäman de Syriër, op het gebed van Elisa, de Profeet. De Jordaan week achterwaarts om doortocht te verlenen aan Elia voor zijn laatste levensgang toen hij door de vuurwagen zou worden opgenomen. Bij de Jordaan predikte Joannes en daar bediende hij de Doop der Bekering. In die kring ontmoette Christus ook  Zijn eerste Leerlingen met wie Hij Zijn openbaar leven begint. Maar eerst komt Hijzelf en daalt af in de Jordaan “als de Zon die zich baadt” om het water, het aardse element, te heiligen tot een God-makende kracht: onze Doop, waardoor wij kinderen worden van God, en waardoor wij uit de duisternis overgaan tot het licht.
Zo verschuift het motief van het water naar dat van het vuur en het licht, van boete en bekering naar vreugde en kennis. God verschijnt aan ieder van ons! Het is Theofanie voor de Kerk en Theofanie voor ieder van ons persoonlijk. Dat is de Blijde Boodschap, het Evangelie. Daarom is deze viering zulk een bron van vreugde.

 

Troparion 1: O Christus, gij werd in de Jordaan gedoopt. De aanbidding van de Heilige Drieëenheid werd ons geopenbaard. De Vader heeft van U getuigd en noemde U zijn geliefde Zoon; de Geest in de gedaante van een duif, bevestigde de waarheid van dit woord. Gij verschijnt ons, o Christus God, en hebt de wereld verlicht: ere zij U.

Kondakion: Gij verschijnt heden aan de wereld, en Uw Licht, o Heer, is op ons afgetekend. Wij erkennen en wij loven U, Die gekomen en verschenen zijt: het Ongenaakbaar Licht.

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329