Hemelvaart

Met de Hemelvaart van Christus is de Paastijd in ruimere zin afgesloten en begint de voorbereiding op Pinksteren. De paasgroet en de paasgezangen verstommen. Toch is de Hemelvaart geen treurdag of de aanvang van de eentonige gewone tijd, maar begin van een nieuwe, vreugdevolle verwachting: Christus gaat naar de Vader om ons de Heilige Geest te zenden. In deze belofte ligt de vervulling echter al besloten, zoals het kondakion van het feest duidelijk zegt:

 

 

 hemelvaart 1'Nadat Gij de heilsorde had volbracht omwille van ons, en het hemelse met het aarde verenigd had, zijt Gij in heerlijkheid opgestegen, Christus onze God,
zonder van ons heen te gaan, zodat er geen scheiding kwam.
En hun die Gij liefhebt, roept Gij toe: Ik ben met u, en niemand tegen u.'


Het zitten van Christus ter rechterhand van de Vader wijst echter op Zijn deelhebben aan de goddelijke koningsheerschappij, macht en alomtegenwoordigheid met Zijn menselijke natuur, zoals een troparion uit de canon bezingt:

'Onze gevallen natuur is nu verheven boven alle Engelen;
en op een wijze die alle begrip te boven gaat,
is zij zelfs gezeten op de goddelijke Troon.
Komt, laat ons feest vieren en roepen:
Zegent de Heer, gij al Zijn werken,
en verheft Hem in alle eeuwigheid.'


Dit gebeuren kan men ook - maar niet uitsluitend - eschatologisch uitleggen: het is een voorschot op ons toekomstig deelhebben aan Gods heerlijkheid, macht, wijsheid, schoonheid en goedheid, als we in de theosis tot volkomenheid geraakt zullen zijn. Maar het drukt meer uit dan dat: hier wordt duidelijk uitgebeeld dat wij door de Hemelvaart van Christus die Zijn verlossingswerk afsluit, nu al met onze natuur die Christus aangenomen heeft, deel hebben aan de hemelse goederen, zoals bezongen wordt in de hypakoi van Hemelvaart:

'Nadat gij uit de hemel waart neergedaald op de aarde,
hebt Gij, God, het geslacht van Adam opgeheven,
dat vernederd zuchtte in de greep van de hel.
Door Uw Hemelvaart
hebt Gij het zelfs doen opstijgen tot in de Hemel,
en met U doen zetelen op de Troon van de Vader,
in Uw medelijden en menslievendheid.'
  

Uit: Christus in u (orthodox geloofsonderricht), Aartspriester Sergius Heitz, vert. Klooster van H.Joannes de Doper in Den Haag

button 2

H. Nicolaas

Icoon H. Nicolaas

Adres

Russisch Orthodox Klooster van de H. Nicolaas van Myra

Buorren 18, 8584 VC Hemelum

t. 0514-581537
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ING-rekening: NL65INGB0006910488

Bijdragen voor GROOT ONDERHOUD op hetzelfde nummer storten maar DIT EXPLICIET VERMELDEN!

ANBI

RSIN nummer Klooster H. Nikolaas in Hemelum: 824155257

ANBI logo

RSIN nummer Stichting Orthodox Welzijn: 805402329